Vanaf dit Nu is alles anders

Mijn website is na 4 jaar terug online. Mijn nieuwste blogberichten zijn inmiddels daar te vinden.

Mocht je interesse hebben in mijn werk, dan kun je hier inspiratie opdoen, en je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Blijf gezond,

Liefs Judith

Leef je nog?

40 jaar lang zijn we er als mensheid ingestonken. We moesten aan onze traumas werken omdat er echt iets mis was aan ons. We zouden kapot zijn, niet langer heel en compleet, moesten ons innerlijk kind voeden, onze schaduwkanten in het licht zetten, onze belemmerende overtuigingen omarmen, onze allergieën als een incompleetheid van onszelf aanschouwen, in sisterhood en brotherhood van elkaar houden en terwijl onze persoonlijkheid zich als een bang hert, beschaamd sexueel wezen, afgeleid, verward en ongeleid projectiel begon te gedragen, moesten we ons laten behandelen voor ptss, ADHD, osd, mps, burnout en depressie terwijl we gefrustreerd, boos en verward, soms vastgebonden in psychoses en allerlei behandelingen belanden en medicijnen moesten slikken om niet geheel van ons pad af te geraken (lees in het gareel te blijven).

Dit alles MOET stoppen.

We moeten stoppen met bagatelliseren van wie we zijn. Met ‘Zo binnen zo buiten. Met dat alles een spiegel is wat klinkklare onzin is maar wat ons vastzet in zelfonderzoek en zelfverlaging. We moeten stoppen met medicaliseren van gedrag wat een uiting is van het weten dat er iets niet klopt. Dat weten van dat er iets niet klopt moeten we heel serieus nemen. Er klopt namelijk geen jotah van dat wat ons wijs is en wordt gemaakt. Wat we de afgelopen 40 jaar gedaan hebben is dat we als mensheid verder weg dan OOIT van onszelf geraakt zijn en dat we onze traumas verdiept hebben door ze serieus te nemen als de beperkers van ons Leven door er elke keer weer mee te werken!!! We moeten stoppen met het zoeken van waarheid buiten onszelf. We moeten stoppen met anderen en situaties zoals een baan, opleiding of status belangrijker te maken dan onszelf. We moeten stoppen met al die klinkklare onzin te geloven dat we niet goed genoeg zouden zijn, niet krachtig en dat we het Leven niet waard zouden zijn. We moeten stoppen met dit ontkrachtende systeem te laten bepalen wie wij zijn, wat wij kunnen en hoe wij dienen te bewegen zodat wij als kip zonder kop rond blijven lopen zonder dat we leren herkennen wat wel of niet goed voor ons is en daar zonder compromis opvolging aan geven.

We moeten stoppen met overleven.

Wij zijn miljoenen jaren ouder en wijzer dan dit Leven en dragen al die kennis in ons. Wij zijn krachtige en voelende wezens die door het systeem zijn verwijderd van ons weten, van onze emoties en gevoelens, van onze werkelijke en oorspronkelijke kracht. De velden stimuleren het denken wat angsten activeert en ons verwijdert van wie we werkelijk zijn. De mensheid is in de war en juist in die verwarring zullen zich daar dwars doorheen velden openen die ons zullen herinneren aan dat het stuur om.moet. Dat we terug moeten keren naar onszelf.

Er is maar 1 manier en dat is naar binnen. Weg van alle ruis. Weg van alle verwarring, terug naar wie we werkelijk zijn en naar onze oorspronkelijke kracht. Dat moment is Nu aangekomen waarbij we de afleidende bemoeienissen van andere mensen en instituten links mogen laten liggen en we de relatie met ons lichaam gaan herstellen waarbij we onze emoties en gevoelens weer als een krachtmiddel gaan waarderen. Omdat dat ons onderscheidt en los zal maken van het artificiële ontkrachtende systeem.

Ik wens je een heerlijke dag. De vogels herinneren ons aan het Nu. Hoor je hoe ze fluiten?

Warme groet, Judith van Beers

Advertentie

Over de Milieu Crisis & Climate Change

chemische vervuiling scheepvaart

Mijn naam in dit leven op deze aarde is Judith van Beers. Ik kan in lagen, in en ook buiten deze werkelijkheid zien. Ik bestudeer intensief, sinds mijn 17e levensjaar, het menselijk gedrag en ben heel goed in voelen.

Vanwege een grote interesse in het denkvermogen en de (harts)kracht van de mens en vanuit 34 jaar waarnemen, voelen, ontmoeten, heb ik dit artikel geschreven.

Vraagt u zich wellicht af wat mijn achtergrond is waardoor u de kennis of waarnemingen in dit artikel wel of niet serieus zult nemen? Dan kan ik u geruststellen. Ik schrijf namelijk vanuit mijn eigen onderzoek en waarneming.

De mens is van origine in staat tot het herkennen van waarheid dan wel onwaarheid. Dankzij de val van het bewustzijn en vanwege mindcontrole, het denken, oordelen, trauma en ego verloor de mens de verbinding met zichzelf en daarmee met het herkennen van waarheid. Het moment is aangekomen dat de mens afscheid mag nemen van het grote veroordelen wat hij sinds de ’80-er jaren steeds meer is gaan doen en zich te gaan openen voor dat hij een een zeer wijs en krachtig kosmisch wezen is.

Ik wil u vragen om voelen, met enige urgentie, weer tot uw grootste informatiebron te maken. Niet uw emoties maar voelen. Voelen in uw lichaam, voelen in de energie, voelen of het klopt. Om van daaruit dit artikel te lezen.

Wanneer uw brein zich met uw hart verbindt, heeft u toegang tot een oneindig kennisveld wat in de kwantumfysica ‘the Field heet’. Wie weet helpt deze informatie u om weer waarheid te kunnen voelen.

Voel ze voor nu 🙂

Gewoon omdat u een KrachtWezen bent die unieke informatie bij zich draagt.

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change (formerly known as Global Warming)

WHAT’S IN A WORD?

Milieucrisis: Crisis betekent keerpunt in het latijn. Wanneer we op de bodem van de put zijn aangekomen, zijn daar, voor zover ik kan zien, slechts twee mogelijkheden. Meestal is een crisis een keerpunt met een rigoureuze verandering als gevolg. Het woord crisis impliceert een beweging waardoor de andere mogelijkheid, vernietiging, mogelijk wordt vermeden. Belangrijk detail, het betreft hier het milieu. Milieu: de natuurlijke omgeving waarin wij Leven. Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft. Milieu crisis impliceert dus dat er een keerpunt nodig is in de omgeving waarin wij leven. In de natuurlijke omgeving, in de atmosfeer, de bodem en het water.

Climate Change: Klimaatverandering. Een verandering in mondiale of regionale klimaatpatronen. Deze veranderingen zijn volgens pers en gezien de aanpak toegedicht aan de omstandigheden waarin de aarde zich dankzij misbruik van de mens, bevindt maar dit is nooit werkelijk bewezen. Wat wel bewezen is is dat de aarde een levend organisme is en we weten dat ieder levend organisme verandert en (mee)beweegt met de gegeven omstandigheden. Zo kunnen we, gebaseerd op dat wat we weten en wat in alle onderzoeken bevestigd wordt, er van uitgaan dat het klimaat beweegt en ook dat dat precies de bedoeling is.

Van alles wat ik lees of zie rondom Climate Change of Milieu Crisis is het voor mij het meest opmerkelijke dat deze twee verschillende zaken, op één hoop worden gegooid. Wat me ook opvalt is dat er niet tot de kern wordt gekeken. Althans niet door de meeste mensen. Uiteraard is ook niet alles zichtbaar voor iedereen en uiteraard is dat ook precies de bedoeling.

De meeste mensen nemen dat wat zij waarnemen voor waar aan. Mensen weten niet dat de capaciteit an hun lichaam slechts is om 0.005%, 1/2000e deel, waar te kunnen nemen. Ook is oordeel een slechte informatiebron waarbij zonder te voelen of het klopt, iets wel of niet voor waar wordt aangenomen.

De vraag die bij me opkomt is: wat zouden we zien en vooral doen als we alles konden waarnemen en zien wat hier werkelijk gebeurt? Als er transparantie, eerlijkheid en openheid zou zijn en wij mensen onze eigen vermogens in zouden zetten om wel of niet bij de inhoud aan te haken?

De Milieu Crisis, waar de mensheid onderdeel van is, want niet alleen onze omgeving maar ook ons innerlijke humane milieu is in crisis, is veroorzaakt door mensen die exact weten wat zij aan het doen zijn.

Dus nu we hier zorgvuldig naar hebben gekeken en de belangrijkste begrippen ontrafeld hebben, kunnen we constateren dat er een Milieu Crisis gaande is.

De aanpak tot het oplossen van een Milieu Crisis is een totaal andere dan die van het oplossen van een zogenaamde Climate Change. Nou bestaat die laatste dus niet werkelijk, althans er is niets gaande in het natuurlijke proces van de aarde waar wij nu actie op moeten ondernemen, waarop de mensheid direct in zou moeten grijpen.

Dankzij Geo-Enginering wordt de laatste 15 jaar het weer beïnvloedt en als er iets een klimaatverandering teweeg brengt dan is het dat. Was het u ook al opgevallen dat men tegenwoordig 15 dagen van tevoren het weer voorspelt? Dat kan dus dankzij Geo-Enginering. Het weer wordt tegenwoordig iedere dag beïnvloedt. De temperatuur, de hoeveelheid regen, het gebrek aan zonkracht dankzij de chemtrails.

Geo-Enginering heeft bovenal een zeer negatieve invloed op ons oorspronkelijke milieu. Maar heb je het weer onder controle dan heb je de akkerbouw, de waterstanden en dan daarmee de mensheid onder controle.

HAARP is nog een voorbeeld van Geo-Enginering. Hierbij een interessante uitleg voor wie daar meer van wil weten.

Update 27-9-22: dankzij cloud seeding wordt tenminste sinds 2008 wereldwijd het weer gemanipuleerd. Vanaf januari 2020, is daar wereldwijd op ingezet. Zij (worden er nog steeds beter van.

In het kader van Climate Change bestaan er allerlei maatregelen die tegenovergesteld werken. Al die maatregelen, allemaal, zijn meer milieubelastend dan hun originele voorganger. Denk hierbij aan spaarlampen, groene stroom of elektrische auto’s. Deze apparatuur is ontwikkeld om jou te laten geloven dat het allemaal echt waar, te zorgen dat jij gelooft dat het jouw schuld is en geld uit jouw zak te kloppen.

Accurate informatie die weg wordt gehouden uit de media over
Windmolens https://youtu.be/IFJqzZEm1b8
Spaarlampen https://youtu.be/KIn5rgyKFuU
Electrische autos https://youtu.be/uwUqJOuPVcA

Het is uitermate belangrijk dat je je realiseert dat de berichten in de reguliere media, veelal verzonnen zijn. Dit vanwege belangenverstrengeling, de media wordt gesponsored, en om jou te misleiden. Herinner je je in 2018 dat in eerste instantie steeds beweerd werd dat bomen gekapt werden omdat ze ziek zouden zijn?

Ik ben op een paar plaatsen gaan kijken maar heb geen zieke boom aangetroffen. Heb jij weleens een zieke boom gezien? Ziekte bij een boom is vaak op te merken dankzij schimmelgroei. bovenaardse schimmelgroei. Of dankzij verkleurde, gekrulde bladeren. Lees hier meer over zieke bomen.

Onder de aarde, buiten ons zicht, ondersteunen de bomen elkaar. Ze werken samen en creëren een ondergronds netwerk zodat ze allemaal gezond blijven. Niemand heeft een voorkeurspositie. Geen enkele boom is belangrijker dan de andere. Men is gelijkwaardig aan elkaar maar iedereen heeft een andere taak. De natuur laat ons daarmee zien wat er nodig is om in de eigen kracht te komen: ontdekken van jouw unieke taak, gelijkwaardigheid en samenwerken.

De natuur zal nooit, en al zeker niet in een crisis, zijn individuele belang leidend laten zijn en daarvoor in competitie gaan. De natuur werkt samen, als een natuurwet. Altijd. Behalve wanneer dieren elkaar opeten, dan is er een belang. Wanneer er geen belang is, ondersteunt de natuur elkaar.

De oorspronkelijke mens leeft volgens die natuurwet en ondersteunt de andere mens. In geval van een persoonlijke crisis, bijvoorbeeld ziekte, zien we dat nog steeds gebeuren. Dan zorgt je omgeving als bijna vanzelfsprekend voor je.

Competitie zien we overal om ons heen. Er wordt oorlog gevoerd voor centen of een stukje land. Er worden beslissingen genomen ten koste van de mens. Geld is belangrijker dan gezondheid. Feitelijk is dat competitie voortkomt vanuit ongelijkwaardigheid: jij niet, ik wel want ik vind mezelf belangrijker.

De mensen die onmenselijke keuzes uitvoeren, tonen geen berouw of spijt. Ze voeren uit. Hierdoor laten zij zien dat ze niet oorspronkelijk zijn of dat ze zich tenminste door iets anders dan de oorsprong laten leiden. Daarnaast laten zij ook zien dat zij een individueel belang hebben welke prevaleert boven het belang van de mens., van Leven.

Als je dat kunt zien dan kun je ook zien dat een deel van de mensheid, geen oorspronkelijke mens is.  Dat kan immers niet anders, wanneer we de mens bekijken volgens deze natuurwetten.

Als zij niet oorspronkelijk zijn, wat zijn zij dan wel?

Eén ding staat buiten kijf zeg ik als mensenkenner: deze mensen, kunnen niet voelen. Ze hebben geen geweten, geen wroeging. Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze competitie voeren en daardoor separatie creëren.

Je hoeft alleen maar te kijken om te kunnen zien dat dit gaande is.

Wie ziet dit ook?

Met betrekking tot de bedrijven en overheden die wisten dat ze het milieu vervuilden en dat dus bewust deden en doen: nog nooit heeft iemand hen verantwoordelijk gemaakt voor de huidige of ontstane milieuschade. Nog nooit hebben ze hun shit, hun chemisch afval, moeten opruimen. Nog nooit hebben zij een dusdanige boete ontvangen waarna ze deze vervuiling nooit meer zouden overwegen om te doen. De boevenbende vertoont zich.

Nu is er een marionet ingezet in de vorm van een Zweeds pubermeisje die de menselijke waarneming moet afleiden en die de massa mag laten geloven dat de mensen, in plaats van de bedrijven, de schuldige zijn aan Cimate Change. “Aan wat?” “Aan Climate Change”

Ja maar, aan Climate Change hoeven wij burgers toch niets te doen?

Als Greta in integriteit zou zijn met wat zij beweert dan zou dit op haar spandoek staan en in haar speeches naar voren komen. Deze kennis is namelijk voor iedereen beschikbaar die zich in het onderwerp verdiept.

Maar weet u, de mens heeft ook slechts nihil invloed op de hoeveelheid CO2 of Stikstof (die ook sinds half september 2019 ineens over één kam worden geschoren) in de lucht. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.

En waarom worden die bedrijven die deze milieucrisis hebben veroorzaakt niet alsnog aangesproken om de schade die zij wereldwijd hebben berokkend te herstellen? Of in ieder geval de slachtoffers te vergoeden? Denk aan de grote vaart, de farmacie en Shell, waar met deze laatste, alle bedrijven die plastic fabriceren mee zijn verbonden. De grondstoffen van de plastic-chemie zijn tenslotte koolwaterstoffen afkomstig uit aardolieraffinage.

Is er een verborgen agenda waarom de aarde zich op zou moet warmen? Ja, die agenda wordt of is nu, januari 2022, zichtbaar voor iedereen.

Want wanneer we zorgvuldig kijken naar wat er zoals gebeurt, dan lijkt het alsof dat plaatsvindt. Alles wordt gedoogd, wetten worden aangepast zodat het nog makkelijker kan. Reclames over zwaar milieubelastende producten (plastic, farmacie) blijven mogelijk en legaal. Ook de straling van 5G, een hoge milieu beschadigende frequentie die intervenieert met al wat leeft, zal milieuschade gaan brengen.

Dus. Ik kan niet anders constateren dan dat wij te maken hebben met belangen, die nog niet openbaar zijn en die schadelijk zijn voor alles wat leeft. 

Het beste wat we daarom kunnen doen is alles wat leeft, te versterken. En u weet het, vanuit de instructies van het vliegend personeel: in geval van een crisis dient u eerst bij uzelf een zuurstof masker op te zetten. Pas daarna kunt u anderen helpen.

Ik heb hem op, mijn zuurstofmasker. En u?

Heel graag tot een ander Nu.

Fijne dag!

Judith van Beers

Laatste update 27/09/22

www.judithvanbeers.nl

Beveiligd: Glutenvrij ebook

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Gedicht – In de trein

trein

In de trein

Water
Dat stroomt
Over mijn wangen
Maakt zwarte vlekken
Mascara loopt uit
De schaamte voorbij

Tranen
Vandaag blijven ze komen
Onverwachte bewegingen
Stromende
Van het ene moment
In het andere

Weerstand
Ik wil het niet
Want ik wil blij zijn
Tabish, Shining day and night
Een arm om me heen
Een lach die mijn oog vangt
Een hand door mijn haar

Waarom stond ik vooraan
Toen emoties werden uitgedeeld?

Ik doe mijn best
Mijn tranen
Te begrijpen
Maar hoe meer ik dat probeer
Hoe minder ik ze snap

Ik zie de uitgang
The only way out
Is through
Daar kijken
Niet er omheen
Jij liever dan ik

Vandaag neem ik
De lange route
Alles op z’n tijd
Wanneer ik een ja voel
Spring ik
100%

Omdat ik ook vooraan stond
Toen moed werd uitgedeeld.

Judith van Beers
14-10-2014

Ik stop er mee!!! #gezondheidszorg

Gezondheidszorg. Wie heeft dat woord eigenlijk verzonnen?

Vroeger was men integer, toen de Gezondheidszorg nog Ziekenzorg heette. Toen had dat instituut in elk geval niet de illusie dat zij mensen beter maakten. Want een lichaam beter maken, dat kan feitelijk alleen het lichaam zelf.

Komende september (2016) mag ik mijn 30-jarige jubileum vieren dat ik met zieken, gezondheid, energie én met mensen werk. In al die jaren heb ik me ontwikkeld van Ziekenverzorgende naar A-verpleegkundige, naar Medium Care & Verkoever Verpleegkundige (unit neurologie/neurochirurgie), LifeCoach, Internationaal gecertificeerd Coach, Doula, NEI (Neuro Emotionele Integratie) therapeut, Natuurgeneeskundige, EIK (Enneagram Integratie Kunde) coach, Celzoutentherapeut en uiteindelijk naar Natuurgeneeskundig therapeut.

Eind dit jaar treed ik af. Ik neem afstand van mijn beroepsvereniging en van een ziek orgaan wat zichzelf Gezondheidszorg noemt. Ik heb besloten dat ik me er niet langer mee wil verbinden. Uit principe. Onze missies stroken namelijk niet. Ik breng mensen in hun kracht en leer ze weer goed voor zichzelf te zorgen. En dat past in mijn ervaring, niet in het destructieve systeem van de Ziekenzorg.

Daarom wil en ga ik los! Los van regels, los van alles wat moet of hoort.

gras

In de Nederlandse gezondheidszorg ben je een piepeltje van de zorgverzekeringen. Zij bepalen alles en doen zich ondertussen heldhaftig voor als spreker van het volk.

In 2015 maakten zij 1 miljard euro winst. (20-5-2022: pagina bestaat niet meer, deze nog wel)

Over de jaren 2016 en 2017 zou er 5 miljard winst zijn gemaakt. Deze uitspraken zijn op internet te vinden, het probleem is echter dat de verzekeraars geen transparantie hanteren. Hun winst staat daarom nu niet meer op internet.

In 2014 werd nog gezegd dat de winst aan het volk zou worden teruggeven. Dat was kennelijk een grapje want volgens mij werd het jaar daarop juist het eigen risico verhoogd. Zoals altijd wordt ook hier het volk tekort gedaan.

En dan is er nog iets anders. Ik ben boos. Boos op alle leugens die ons dagelijks om de oren vliegen. Boos dat Giel Beelen altijd stoer doet (Super dank je wel Giel!) op de radio mbt voeding en het corrupte voedingscentrum maar ondertussen wel Davitamon reclames inspreekt. Het slechtste, duurste en meest ongezonde merk qua supplementen in Nederland.

Ik ben boos op Becel of andere margarines die in reclames nog steeds claimen het meest gezonde broodbeleg te zijn en boos op het systeem wat niet gestopt wordt. Boos ook dat niemand “minister” Schippers stopt en dat pioniers in de zorg (of de politiek), in koele bloede vermoord worden. Els Borst, Corinne Couget (‘wat zit er in uw eten‘). Maar ook deze 5 artsen die kanker enzymes in vaccinaties hebben ontdekt, zijn allemaal recent, ook nog in 2016, vermoord. Of denk aan Daniel Smith, de man die samen met Jim Humble MMS (Miracle Mineral Solution) grootbracht en die door de FDA (Food and Drug Administration – USA) tot 34 jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen. (update oktober 2018: Daniel werd voor 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld en is momenteel voorwaardelijk vrij)

(MMS is uitgevonden door Jim Humble en behandelt allerlei infecties waaronder malaria. MMS verwijdert deze infecties binnen 48 uur. Oh nou dat mag ik natuurlijk allemaal niet zeggen en dus doe ik er nog een schepje bovenop: ook bij kanker of andere virale GoFit infecties heeft MMS goede resultaten. Lees er hier meer over of op de site van Jim Humble in het Engels).

Oh en wist je al dat Glaxo Smith Kline is veroordeeld tot het betalen van een boete van 3 biljard euro omdat zij wisten dat zij middelen op de markt brachten die doden zouden veroorzaken? 60.000 doden waren er voor nodig voordat GSK werd veroordeeld. Maar dat soort dingen lees je niet in de gewone pers.

Oh en in Nederland alleen al sterven er jaarlijks 17 tot 20.000 landgenoten (of proefpersonen) door Medische fouten. Wie gaat daar eens aandacht aan besteden?! NOS? RTL? Telegraaf? Nee liever besteden we heel veel persruimte aan 1 dode die in augustus in een alternatieve kliniek in Duitsland sterft. Hoe zou dat toch komen? (20-05-2022. Nou, dat weten inmiddels heel veel mensen)

Ik snap best de angst die die cijfers met zich meebrengen waardoor bijvoorbeeld bevallende vrouwen direct aan de monitor worden gelegd zodra ze onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vallen… Was men zich maar bewust wat dat creëert bij moeder en kind die die angst direct oppikken. Bewust of onbewust. Heel welkom zullen deze baby’s zich iig niet voelen op aarde.

De wet is zo veranderd dat ik als therapeut geen gezondheidsclaims mag maken op Chinese kruiden, homeopathische medicijnen en voedingssupplementen. De wet beperkt dat ik in de alternatieve zorg, ook geen claims mag maken over mijn werkzaamheden of over middelen. Ik mag geen ziektes, geen organen, geen ziekteverschijnselen noemen in combinatie met een middel, een kruid, een mineraal of een vitamine(!). (20-05-2022: gedurende 2020, toen de fabel werd gelanceerd, werd iedereen die vitamine C verkocht, verboden te schrijven of te zeggen dat vitamine C helpt om je weerstand, je opstanding, te verhogen. Indien dit wel gebeurde zou men een boete riskeren van 50.000€.

Ik mag dus niet claimen dat die vrouw van 46 met de diagnose fibromylagie weer kan bewegen, bukken, op haar zij kan slapen en zelfs weer wat werken. Wel na het starten van supplementen, voedingsadviezen en gedragsveranderingen. Ik mag al helemaal niet zeggen dat zij eerst een ontgiftingskuur heeft gevolgd met hoge dosis celzouten 1/3/5/8/9/11 en daarna ook in hoge dosis magnesium, vitamine D, Kurkuma, Vitamine B12, msm, ginkgo biloba, chlorofyl en probiotica is gaan gebruiken. Het versterken van de darmflora en het skippen van gluten, soya, lactose, e621 en suiker was nog weer een apart klusje wat ook zo’n jaar in beslag nam. Oh en ik mag al helemaal niet zeggen dat je vooral in mijn winkel alle informatie over betreffende producten kunt vinden, althans dat wat ik van de wet mag delen.

Oh en ik mag ook niet delen dat die man van 50 die ernstige pijn had in en uitval van alle vier zijn ledematen en die oncontroleerbare trillingen had, dat die na hoge suppletie van bovengenoemde producten (behalve de msm en met Chlorofyl en Spirulina) en met een vergelijkbaar dieet, duidelijk verminderde in zijn klachten en toen hij na een 3rd opinion zijn grootste angst werkelijkheid hoorde worden: ‘mijnheer u heeft 2 van de 3 criteria van ALS waardoor ik moet constateren dat u ALS heeft’ (WAT????????? Bij ALS heb je ALTIJD ook spraakstoornissen die deze mijnheer absoluut niet had) en om u te behandelen gaan we u dit chemische heel erg dure middel geven en om het resultaat te beoordelen moet u per direct stoppen met alle voedingssupplementen’.

En uiteraard, deze doodsbange en aangeslagen man, volledig geïntimideerd door de ALS specialisten van het UMC, geconfronteerd en bevestigd met de angst om dood te gaan, doet braaf wat de dokter hem zegt.

Je raadt het al, mijnheer zijn situatie was binnen een paar dagen opnieuw ondraaglijk. Het feit dat hij een doodsvonnis had gekregen, droeg daar zeker ook aan bij.

Het bewijs dat het werkt wat ik doe gebeurt door mijn handen en voor mijn ogen. Telkens weer. Dat mag ik toch niet negeren?

NB ooit legde ik de eed van Hypocrates af. Een eed die alle artsen en verpleegkundigen afleggen in Nederland. Hoe kan ik me houden aan die eed en alles wat ik weet en zie verzwijgen?

Ik kan toch niet net doen alsof ik gek ben? Nee, laat ik het omdraaien: de gezondheidszorg is gek. Uit angst dat artsen met de billen bloot moeten omdat ze het allemaal niet weten, omdat artsen de verschijnselen van ondervoeding in deze westerse wereld niet (h)erkennen, blijft men navelstaren in allerlei protocollen. Zodat de patiënt uiteindelijk gelabeld wordt met iets onomkeerbaars en tevreden is dat hij eindelijk iets mankeert.

Wat een blamage… Daar kan ik me echt niet langer mee conformeren.

Gelukkig is er vanaf 2013 gedegen onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de darmflora een grootse invloed heeft op neurologische ziektes waaronder autisme. De darmflora is het meest belangrijke wat we in ons lichaam hebben omdat het bepaald welke voedingsstoffen wel of niet worden opgeruimd en welke parasieten en schimmels wel of niet in onze darmen gedijen. Wil je hier meer over lezen, klik dan hier.

In mijn ogen en ervaring, gebaseerd op alle duizenden mensen die zich een weg naar mijn praktijk hebben gevonden, is het grootste deel van de Nederlanders ondervoed en zijn zeer veel ziekten (allen behalve die die aangeboren zijn en zelfs daar kun je het je afvragen) terug te voeren op een gebrek aan vitamines en mineralen in het lichaam. Die tekorten zijn enerzijds ontstaan tgv de bewerkte en ongezonde voeding die men in de schappen vindt, de toxische tarwegluten die gemodificeerd zijn, het vele gebruik van anti-biotica, straling en de continue stress waar wij aan bloot staan.

Nou weet ik dat ik gek werk doe en dan ik honden, katten, baby’s en mensen op afstand kan behandelen via de mama of het baasje. En dat die katten dan na één behandeling niet meer in huis plassen en die honden niet meer blaffen als het baasje van huis is en dat die baby geen huilbaby meer is maar een blije baby die goed slaapt. En dat door een behandeling bij mij allergieën en/of pijnklachten verdwijnen, relaties zich herstellen en er tijdens de nachten weer ontspannen en diep wordt geslapen.

Ik weet het, ik heb maf werk en hoe het allemaal werkt weet ik ook niet precies maar dat het werkt, dat weet ik zeker.

Daarom ga ik door en dus vanaf 1 januari op mijn geheel eigen wijze. In vrijheid en met hernieuwde vreugde. Want al die kennis die zal haar weg naar jullie vinden. Doodzonde om dat allemaal voor me te houden toch?

NB tot 1 januari 2017 worden mijn consulten (deels) vergoed door de uitbreiding op jouw zorgverzekering. Ook ben ik bereid tot het ruilen van diensten en creatief in het vinden van betalingsoplossingen. Het enige wat ik van jou vraag is dat je echt beter wilt, anders wilt. Want bij mij krijg je naast humor, vrijheid en de nodige mogelijkheden om te zien wat er daad-werkelijk gebeurt, in ieder geval de korte route! En dat is meestal niet comfortabel. Wel nodig indien je je niet thuis voelt hier op aarde.

NB ga jij ook zsm anders kiezen op 1 januari? Bijvoorbeeld alleen nog een basisverzekering?

Benieuwd hoe het nu met mij is?

Hier kun je meer over mij vinden.

profiel arjan

http://www.judithvanbeers.nl

Laatste update: 22-05-2022