Categorie archief: Farmacie

Over de Milieu Crisis & Climate Change

chemische vervuiling scheepvaart

Mijn naam in dit leven op deze aarde is Judith van Beers. Ik kan in lagen ook buiten deze werkelijkheid zien. Ik bestudeer sinds mijn 17e levensjaar, intensief het menselijk gedrag en ben heel goed in voelen.

Vanwege een grote interesse in het denkvermogen en de (harts)kracht van de mens en vanuit 34 jaar waarnemen, voelen ontmoeten, heb ik dit artikel geschreven.

Vraagt u zich wellicht af wat mijn achtergrond is waardoor u de kennis of waarnemingen in dit artikel wel of niet serieus zult nemen? Dan kan ik u geruststellen. Ik schrijf namelijk alleen maar vanuit mijn eigen waarneming.

Het moment is aangekomen dat de mens afscheid mag nemen van het vele oordelen wat hij de laatste 20 jaar steeds meer is gaan doen. Samen, met alle meningen en aannames die daarbij horen, verloor de mens haar kracht tot waarheid herkennen, uit het zicht.

Ik wil u vragen om voelen, juist in deze tijd, weer tot uw grootste informatiebron te maken. Niet uw emoties maar voelen. Voelen in uw lichaam, voelen of het klopt. En van daaruit dit artikel te lezen.

Wanneer uw brein zich met uw hart verbindt, heeft u toegang tot een oneindig kennisveld wat in de kwantumfysica ‘the Field heet’. Wie weet helpt deze informatie u om weer waarheid te kunnen voelen.

Voel ze voor nu ūüôā

Gewoon omdat u een galactisch Wezen bent.

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change (formerly known as Global Warming)

WHAT’S IN A WORD?

Milieucrisis: Crisis betekent keerpunt in het latijn. Wanneer we op de bodem van de put zijn aangekomen, zijn daar, voor zover ik kan zien, slechts twee mogelijkheden. Meestal is een crisis een keerpunt met een rigoureuze verandering als gevolg. Het woord crisis impliceert een beweging waardoor de andere mogelijkheid, vernietiging, mogelijk wordt vermeden. Belangrijk detail, het betreft hier het milieu. Milieu: de natuurlijke omgeving waarin wij Leven. Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft. Milieu crisis impliceert dus dat er een keerpunt nodig is in de omgeving waarin wij leven. In de natuurlijke omgeving, in de atmosfeer, de bodem en het water.

Climate Change: Klimaatverandering. Een verandering in mondiale of regionale klimaatpatronen. Deze veranderingen zijn volgens pers en gezien de aanpak toegedicht aan de omstandigheden waarin de aarde zich dankzij misbruik van de mens, bevindt maar dit is nooit werkelijk bewezen. Wat wel bewezen is is dat de aarde een levend organisme is en we weten dat ieder levend organisme verandert en (mee)beweegt met de gegeven omstandigheden. Zo kunnen we, gebaseerd op dat wat we weten en wat in alle onderzoeken bevestigd wordt, er van uitgaan dat het klimaat beweegt en ook dat dat precies de bedoeling is.

Van alles wat ik lees of zie rondom Climate Change of Milieu Crisis is het voor mij het meest opmerkelijke dat deze twee verschillende zaken, op één hoop worden gegooid. Wat me ook opvalt is dat er niet tot de kern wordt gekeken. Althans niet door de meeste mensen. Uiteraard is ook niet alles zichtbaar voor iedereen en uiteraard is dat ook de bedoeling.

De meeste mensen nemen dat wat zij waarnemen voor waar aan. Mensen weten niet dat zij slechts 5%, en dit is naar boven toe afgerond, kunnen waarnemen. Ook is oordeel een slechte informatiebron waardoor men zonder te voelen of het klopt wat er in het gezichtsveld verschijnt, voor waar wordt aangenomen.

De vraag die bij me opkomt is: wat zouden we zien en vooral doen als we alles konden waarnemen en zien wat hier werkelijk gebeurt? Als er dus transparantie, eerlijkheid en openheid zouden zijn en wij mensen onze eigen vermogens in zouden zetten om wel of niet bij de inhoud aan te haken?

De Milieu Crisis, waar de mensheid onderdeel van is, want niet alleen onze omgeving maar ook ons innerlijke humane milieu is in crisis, is veroorzaakt door bedrijven die exact wisten wat zij aan het doen waren. Daarnaast heeft onze overheid dit goedgekeurd door niet in te grijpen. Sterker nog, zij heeft veelal de weg vrijgemaakt voor vervuiling van ons milieu. Hele wetten zijn daarvoor aangepast. De overheid is in mijn ogen hierdoor crimineler dan de bedrijven die de milieuverontreiniging op hun naam hebben staan.

Dus nu we hier zorgvuldig naar hebben gekeken en de belangrijkste begrippen ontrafeld hebben, kunnen we constateren dat er een Milieu Crisis gaande is.

De aanpak tot het oplossen van een Milieu Crisis is een totaal andere dan die van het oplossen van een zogenaamde Climate Change. Nou bestaat die laatste dus niet werkelijk, althans er is niets gaande in het natuurlijke proces van de aarde waar wij nu actie op moeten ondernemen, waarop de mensheid direct in zou moeten grijpen.

Dankzij Geo-Enginering wordt de laatste 15 jaar het weer be√Įnvloedt en als er iets een klimaatverandering teweeg brengt dan is het dat. Was het u ook al opgevallen dat men tegenwoordig 15 dagen van tevoren het weer voorspelt? Dat kan dus dankzij Geo-Enginering. Het weer wordt tegenwoordig iedere dag be√Įnvloedt. De temperatuur, de hoeveelheid regen, het gebrek aan zonkracht dankzij de chemtrails.

Geo-Enginering heeft bovenal een zeer negatieve invloed op ons oorspronkelijke milieu. Maar heb je het weer onder controle dan heb je de akkerbouw, de waterstanden en dan daarmee de mensheid onder controle.

HAARP is nog een voorbeeld van Geo-Enginering. Hierbij een interessante uitleg voor wie daar meer van wil weten.

In het kader van Climate Change bestaan er allerlei maatregelen die tegenovergesteld werken. Al die maatregelen, allemaal, zijn meer milieubelastend dan hun originele voorganger. Denk hierbij aan spaarlampen, groene stroom of elektrische auto’s.

Accurate informatie die weg wordt gehouden uit de media over
Windmolens https://youtu.be/IFJqzZEm1b8
Spaarlampen https://youtu.be/KIn5rgyKFuU
Electrische autos https://youtu.be/uwUqJOuPVcA

Het is uitermate belangrijk dat je je realiseert dat de berichten in de reguliere media, veelal verzonnen zijn. En alleen maar om jou te misleiden. Herinner je je het afgelopen jaar dat in eerste instantie steeds beweerd werd dat bomen gekapt werden omdat ze ziek zouden zijn?

Ik ben op een paar plaatsen gaan kijken maar heb geen zieke boom aangetroffen. Heb jij weleens een zieke boom gezien? Ziekte bij een boom is vaak op te merken dankzij schimmelgroei. bovenaardse schimmelgroei. Of dankzij verkleurde, gekrulde bladeren. Lees hier meer over zieke bomen.

Onder de aarde, buiten ons zicht, ondersteunen de bomen elkaar. Ze werken samen en cre√ęren een ondergronds netwerk zodat ze allemaal gezond blijven. Niemand heeft een voorkeurspositie. Geen enkele boom is belangrijker dan de andere. Men is gelijkwaardig aan elkaar. De natuur laat ons daarmee zien wat er nodig is om weer in de eigen kracht te komen: gelijkwaardigheid en samenwerken.

De natuur zal nooit, en al zeker niet in een crisis, zijn individuele belang leidend laten zijn en daarvoor in competitie gaan. De natuur werkt samen, als een natuurwet. Altijd. Behalve wanneer dieren elkaar opeten, dan is er een belang. Wanneer er geen belang is, ondersteunt de natuur elkaar.

De oorspronkelijke mens leeft volgens die natuurwet en ondersteunt de andere mens. In geval van een persoonlijke crisis, bijvoorbeeld ziekte, zien we dat nog steeds gebeuren. Dan zorgt je omgeving als bijna vanzelfsprekend voor je.

Competitie zien we overal om ons heen. Er wordt oorlog gevoerd voor centen of een stukje land. Er worden beslissingen genomen ten koste van de mens. Geld is belangrijker dan gezondheid. Feitelijk is dat competitie voortkomt vanuit ongelijkwaardigheid: jij niet, ik wel want ik vind mezelf belangrijker.

De mensen die onmenselijke keuzes uitvoeren, tonen geen berouw of spijt. Ze voeren uit. Hierdoor laten zij zien dat ze niet oorspronkelijk zijn of dat ze zich tenminste door iets anders dan de oorsprong laten leiden. Daarnaast laten zij ook zien dat zij een individueel belang hebben welke prevaleert boven het belang van de mens.

Als je dat kunt zien dan kun je ook zien dat een deel van de mensheid, geen oorspronkelijke mens is.  Dat kan immers niet anders, wanneer we de mens bekijken volgens deze natuurwetten.

Als zij niet oorspronkelijk zijn, wat zijn zij dan wel?

E√©n ding staat buiten kijf zeg ik als mensenkenner: deze mensen, kunnen niet voelen. Ze hebben geen geweten, geen wroeging. Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze competitie voeren en daardoor separatie cre√ęren.

Je hoeft alleen maar te kijken om te kunnen zien dat dit gaande is.

Wie ziet dit ook?

Met betrekking tot de bedrijven en overheden die wisten dat ze het milieu vervuilden en dat dus bewust deden en doen: nog nooit heeft iemand hen verantwoordelijk gemaakt voor de huidige of ontstane milieuschade. Nog nooit hebben ze hun shit, hun chemisch afval, moeten opruimen. Nog nooit hebben zij een dusdanige boete ontvangen waarna ze deze vervuiling nooit meer zouden overwegen om te doen. De boevenbende vertoont zich.

Nu is er een marionet ingezet in de vorm van een Zweeds pubermeisje die de menselijke waarneming moet afleiden en die de massa mag laten geloven dat de mensen, in plaats van de bedrijven, de schuldige zijn aan Cimate Change. “Aan wat?” “Aan Climate Change”

Ja maar, aan Climate Change hoeven wij burgers toch niets te doen?

Als Greta in integriteit zou zijn met wat zij beweert dan zou dit op haar spandoek staan en in haar speeches naar voren komen. Deze kennis is namelijk voor iedereen beschikbaar die zich in het onderwerp verdiept.

Maar weet u, de mens heeft ook slechts nihil invloed op de hoeveelheid CO2 of Stikstof (die ook sinds half september 2019 ineens over één kam worden geschoren) in de lucht. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.

En waarom worden die bedrijven die deze milieucrisis hebben veroorzaakt niet alsnog aangesproken om de schade die zij wereldwijd hebben berokkend te herstellen? Of in ieder geval de slachtoffers te vergoeden? Denk aan de grote vaart, de farmacie en Shell, waar met deze laatste, alle bedrijven die plastic fabriceren mee zijn verbonden. De grondstoffen van de plastic-chemie zijn tenslotte koolwaterstoffen afkomstig uit aardolieraffinage.

Is er een verborgen agenda waarom de aarde zich op zou moet warmen?

Want wanneer we zorgvuldig kijken naar wat er zoals gebeurt, dan lijkt het alsof dat plaatsvindt. Alles wordt gedoogd, wetten worden aangepast zodat het nog makkelijker kan. Reclames over zwaar milieubelastende producten (plastic, farmacie) blijven mogelijk en legaal. Ook de straling van 5G, een hoge milieu beschadigende frequentie die intervenieert met al wat leeft, zal milieuschade gaan brengen.

Dus. Ik kan niet anders constateren dan dat wij te maken hebben met belangen, die nog niet openbaar zijn en die schadelijk zijn voor alles wat leeft. 

Het beste wat we daarom kunnen doen is alles wat leeft, te versterken. En u weet het, vanuit de instructies van het vliegend personeel: in geval van een crisis dient u eerst bij uzelf een zuurstof masker op te zetten. Pas daarna kunt u anderen helpen.

Ik heb hem op, mijn zuurstofmasker. En u?

Heel graag tot een keer in real Life.

Fijne dag!

profiel

Judith van Beers

Laatste update 27/07/21

Judith van Beers ‚Äď Stroomversneller (1968) begeleidt begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht.

Inschrijven voor Judith haar nieuwsbrief? http://eepurl.com/g3MrHL

Nurofen is ibuprofen vs paracetamol

griep
Ik zie net een reclame voor nurofen suspensie voor kinderen. Dat dat tegen koorts gegeven wordt.
Een ideaal gezin (vader, moeder, zoon, dochter) en ach wat naar, de 6-jarige(=schatting) zoon heeft griep. Gelukkig is er nurofen en is hij snel weer beter….
Yeah right, wie weet geen koorts meer maar wel een maagbloeding. Leuker kunnen wij het niet maken. Oh nee, dat was de belastingdienst.
Ik schrik van deze commercial in de wetenschap dat vele mensen dit zullen geloven. En daarnaast klakkeloos zullen aannemen dat nurofen de beste keuze is wanneer je kind griep heeft.
Naast dat ik het persoonlijk belachelijk vind dat reclames van medicijnen nog steeds mogen in Nederland, terwijl er meer mensen verslaafd zijn aan pillen dan aan drank of sigaretten, is het nu toch wel bekend dat de farmacie de grootste boeverij in Nederland is en dat u openlijk wordt gemanipuleerd met leugens of halve waarheden. Toch??
Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen medicijnen. Ik ben alleen tegen misleiding, misbruik of onjuist gebruik en verslaving.  Als voormalig A-verpleegkundige en gebruiker ken ik de werking van diverse medicijnen behoorlijk goed en zie ik sommigen ook als een toevoeging voor de medicijnkast. Echter de meeste medicijnen verkopen gebakken lucht. Of erger: zwaar toxische stoffen.
Nurofen is ibuprofen.
In de bijsluiter staat letterlijk:
“Het werkzame bestanddeel is ibuprofen. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur (E 330), natrium citraat, natrium chloride, domiphen bromide, gezuiverd water, polysorbaat 80 (E 433), maltitol siroop (energiewaarde = 17 kJ/ 5 ml suspensie), glycerine, xanthan gum (E 415), sinaasappelsmaak”
Maltitol is E965. Synthetisch en wanneer genetisch gemanipuleerd, kankerverwekkend. Dan rood en echt niet eten. Anders oranje = bij voorkeur vermijden.
E433 synthetisch emulgator: echt niet eten.
E415 natuurlijk verdikkingsmiddel = bij voorkeur vermijden
E330 = groen, kun je eten
Domiphen bromide = een anti-septikum
natrium saccharide = E954 een zoetstof, rood: echt niet innemen.
Glycerine = E422 = alcohol. Oranje: bij voorkeur vermijden. Gevolgen zijn niet bekend.
Ibuprofen is vooral een pijnstiller en wordt gegeven bij ontstekingsreacties in het lichaam bv tgv reuma, artrose etc. Zelf ben ik er 15 jaar geleden allergisch voor geworden omdat ik het jarenlang een paar keer per maand gebruikte tegen mijn menstruatiepijnen tgv endometriose. Ik krijg er een soort heftig jeukende galbulten van in mijn nek en gezicht.
Ibuprofen is niet vooral een koorts verlagend middel. Dat is paracetamol. Een wel ook schadelijk middel, zoals elke chemische invasie dat is voor het menselijk lichaam, maar duidelijk minder schadelijk.
Bij ibuprofen zijn maag- en darmklachten de grootste bijwerking: 1-3 (is dat dan niet gewoon 2? Kans van 1 op 5 dus) van de 10 gebruikers krijgt maagklachten. Leuk, voor je kind. Vanaf 3 jaar mag je het geven hoor. En je kunt het ook gewoon zonder recept kopen. Leuker kunnen we het niet maken. Voor onszelf….
En mocht het mis gaan, dankzij de wettelijk verplichte bijsluiter maakt de Farmacie zichzelf tat onschuldig. Niemand heeft het voorgeschreven. Je hebt het als ouder of volwassene zelf gekocht en toegediend. Dus mocht het mis gaan dan wensen wij u veel sterkte. Aldus de wet en de farmacie.
De bijwerkingen bij paracetamol zijn volgens de bijsluiter minder dan 1 op de 100(!) gebruikers. Toch een stuk gunstiger voor je kind, voor een lichaam. Daar is een stuk minder sprake van minder sprake van Russisch roulette.
Paracetamol beschadigt mogelijk de lever bij chronisch gebruik. Nou daar is bij een griepje geen sprake van gelukkig.
Ik zou zeggen: koop paracetamol zonder gelatine. Gelatine (varken) zit oa in de paracetamol van het kruidvat want oja, ingredi√ęnten van medicijnen staan alleen in de bijsluiter, nooit op de verpakking. Dat heeft de wet zo voor ons geregeld… Wil je het zeker weten dat de door jou uitgezochte paracetamol vegetarisch is, laat dan de verkoper de verpakking openen. Hij dient kennis van zaken te hebben over dat wat hij verkoopt.
Bijsluiter paracetamol
Informeer je voordat je kiest. Volg nooit zomaar klakkeloos een doktersadvies op. Wij mensen zijn het zelf die artsen zoveel macht hebben gegeven. Nu is het tijd om onze kracht en onze intelligentie weer terug te pakken. Behalve bij levensgevaar als je geen tijd hebt om rustig te overwegen en te overleggen. Dan heb je geen keuze, alleen een gut feeling en kun je alleen maar hopen dat het gegeven advies juist is.
Dit onderwerp heeft mijn aandacht. Misleidende informatie van de farmaceuten. Wordt vervolgd.
Help je mee dit nieuws te verspreiden? Zo ja, deel het ajb op social media. De linkje vind je hieronder.

Gezonde groet,

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

Judith van Beers #stroomversneller #voluitleven

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Abonneer je op dit blog als je hem waardevol vindt en je de volgende artikelen niet wilt missen.

Volg mij op Facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en je meer uit jezelf en het leven kunt halen.

Judith is sinds 2004 ondernemer en werkte daarvoor 12 jaar als A-Verpleegkundige en 3 jaar als docent coaching & begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam en is opgeleid binnen de¬†Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft op verschillende plaatsen in Nederland individuele ‚ÄėIn je kracht sessies‚Äô en spreekt op uitnodiging vrijuit over ‘Van depressie¬† naar Durf te Leven‚Äô.

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.