Categorie archief: Gezondheid

Vanaf dit Nu is alles anders

Mijn website is na 4 jaar terug online. Mijn nieuwste blogberichten zijn inmiddels daar te vinden.

Mocht je interesse hebben in mijn werk, dan kun je hier inspiratie opdoen, en je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Blijf gezond,

Liefs Judith

GoFit19 – Kunt u nog kukelen, kukel dan mee!

File:Haan.jpg - Wikimedia Commons

Aangezien de tijd is aangebroken van het ons weer herinneren én inzetten van ons zelfdenkend vermogen, wil ik je vragen om diep in jezelf, mijn woorden te voelen. Ik deel niet dé waarheid, ik deel mijn waarheid. Voel jij vooral jouw waarheid. 

De tijd dat we anderen blindelings geloofden, is voorbij. Helemaal wanneer zij zich in ongelijkwaardigheid boven ons stellen. 
Ongelijkwaardigheid is gedrag, ingegeven door de matrix. Het komt voort vanuit de persoonlijkheid en is ingezet door trauma. Ongelijkwaardigheid versterkt het ego en ontkracht de oorspronkelijke mens. Het stimuleert bij de onderdanige volgeling afhankelijkheid en schapengedrag.

Het is een programma van de matrix, bedoeld om jou en mij te laten geloven dat we het onmogelijk zelf kunnen weten, herinneren of zelf zouden kunnen bedenken. Het is hét programma van de matrix waarbij de intelligentie, niet de kennis intelligentie, wat overigens geen werkelijke intelligentie is maar eerder een soort afleiding, maar de waarnemingsintelligentie, van 100 naar 5% werd gereduceerd. Al die velden gaan nu weer open. 

Als een kip mét kop, gooi ik het in het veld: GoFit19 is een niet aantoonbaar virus. Er zijn alleen verschijnselen: droge hoest, koorts, vermoeidheid en verminderde smaak. Waarneming: op de site van het rivm staat sinds kort als extraatje: neusverkoudheid.

Er bestaat op dit moment geen medische test die met 100% zekerheid, in of buiten een lichaam, dit biervirus kan aantonen of zichtbaar kan maken.

Een medische test is 100% betrouwbaar, of niet. De pcr test wijkt 30-60% af. Daarom is deze test 100% waardeloos en onbruikbaar.

Toch wordt deze test veelvuldig en ook onder dwang ingezet. Daarmee wordt ons getoond dat er een belangenverstrengeling is. Want waarom zou men een waardeloze test, zoveel willen gebruiken en daarnaast, de zogenaamde testresultaten gebruiken voor een te vormen beleid? Wat is hier werkelijk gaande? 

A) is het verzamelde dna nodig voor bv het vaccin?

B) heeft de beschadiging die hoog in beide neusholtes worden aangebracht, waar de hersenen onbeschermd achter liggen, gemaakt door de schwab van de test, een doel? Zo ja, welk doel? Waarneming: de hypofyse ligt daar dichtbij. Het hormoon producerend orgaan wat het centrum is van alle hormoonproducerende organen. 

C) zou het zo kunnen zijn dat met de schwab van de test iets ingebracht wordt in of naast onze hersenen/bloedbaan?

Wat hier werkelijk gaande is, zal mogelijk later in dit scenario bekend worden en kunnen we Nu helemaal loslaten. Voor Nu is het uitermate belangrijk om je, zonder compromis, niet te laten testen. 

In een integere en nieuwsgierige wereld, is 1% afwijken reden om te blijven zoeken naar de tot dan toe onbekende waarheid. Iedere wetenschapper werd daar voorheen enthousiast van en daar was ook altijd subsidie voor beschikbaar.

Wat is er met die kwaliteiten gebeurd? En, waar blijft die 100% betrouwbare test?

Of is er misschien geen testmateriaal? Is er misschien geen virus?

GoFit19 is niet werkelijk aantoonbaar. Er zijn wel omstandigheden, waar mensen ziek van worden.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens ziek. 

Wanneer omstandigheden aanmoedigend zijn, bloeit de mens op.

Omstandigheden zijn 100% bepalend mbt het resultaat wanneer we aanhaken.

De werking van ons brein is dankzij bv affirmaties, waarbij we het brein programmeren met een nieuwe waarheid, inzichtelijk gemaakt. Ook het effect van een placebo, toont de bijzondere mogelijkheden van programmering van het brein. 

Het brein laat hiermee overigens zien hoe weinig identiteit het eigenlijk heeft. Ook hoe beperkt intelligent en autonoom hij werkelijk is. Tevens dat hij geen waarheid van leugens kan onderscheiden en dus hoe gemakkelijk hij voor de gek te houden is. Een placebo is immers fake net als een affirmatie.

Ik zeg denk aan een roze olifant. En wat ziet u? Precies, dat ja. Laten we dat nog 10 x doen en wat is er dan? Precies, een kudde roze olifanten.

We hebben zojuist geconstateerd, dat het brein niet in staat is om waarheid van leugens te onderscheiden. We kunnen daardoor concluderen dat waarheid dus niet in ons denken te vinden is of dankzij analyses via het denken, zichtbaar wordt.

Het denken staat in dienst van twee centra waarvan één zich in dit lichaam bevindt en de ander er buiten. 
In het lichaam staat het brein ten diensten van het hart. Niet als manifester van wat het hart wil want dat is afleiding. Het hart wil namelijk helemaal niets behalve in verbinding met de oorsprong zijn en haar creatiekracht inzetten voor belangrijke zaken die de oorsprong ondersteunen. NB de hart-brein verbinding is zeer krachtig wanneer zij hun oorspronkelijke taak uit kunnen voeren.

Buiten het lichaam staat het brein in service van de matrix. Ons denken is de ingang van de artificiële frequentie velden. Het zijn namelijk vergelijkbare frequenties. Ook hierom zal waarheid zich nooit in het denken ontvouwen omdat er altijd ruis van de matrix doorheen loopt.

Wat zijn de omstandigheden rondom GoFit19?

GoFit is ons gepresenteerd als een doodsvonnis inclusief dood neervallende mensen in de filmpjes uit China. We worden continue herinnerd aan dat zogenaamd dodelijke virus. Langs de snelweg, op straat, in winkels, in advertenties, dankzij mindkappen, door media en artsen te indoctrineren en de mond te snoeren en door manipulaties toe te passen op de cijfers. Maar ook door van overledenen te switchen naar de onschuldige ‘besmettingen’.

Het zit werkelijk briljant in elkaar. Je zou het bijna geloven. 

Wanneer we het brein steeds weer vertellen dat het lichaam gezond is, zal de kans op ziekte met een flink percentage afnemen. Mogelijk zelfs met 100%. Wanneer we het tegenovergestelde doen, zal de kans op ziekte met 100% toenemen. Daar is geen hogere wiskunde voor nodig 🤪 Wanneer je aanhaakt aan de omstandigheden dan is de kans 100% dat je ziek wordt. Je lichaam gelooft het en zal zich in integriteit gaan gedragen.

Programmering is wat onze overheid doet. Uit naam van de WHO ofwel het RIVM. Programmeren tot ziekte. Tot iets dodelijks met koorts, benauwdheid en smakeloosheid. 

Je moet echt van goede huize komen om niet aan te haken en in je eigen centrum, waarheid te blijven.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens in die omstandigheid ziek. 

De afgelopen maanden, zijn er mensen door die omstandigheden getroffen. Een enkeling van hen is overleden. Echter, door wat precies, en of er een duidelijke onuitwisbare overeenkomst bestaat tussen de sterfgevallen onderling, is niet bewezen.

Vandaag las ik op facebook het volgende. Ervan uitgaande dat dit waar is: ze doen er werkelijk alles aan om ons te programmeren!

We weten ook dankzij verklaringen van artsen dat mensen die de afgelopen maanden in een kliniek (ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis) zijn overleden, het biervirus veelal als doodsoorzaak op hun overlijdenscertificaat vermeld kregen. En dat dat een instructie van het RIVM was.

Zij die in Nederland of België met spoed opgenomen werden met bijvoorbeeld cardiovasculaire klachten en die het niet overleefden, overkwam dit zelfde ook nogal eens. Aldus verklaringen van familieleden. 

Er is mij zelfs ter oren gekomen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars bij een overleden patient met CoVite19, hoger is dan alle andere vergoedingen. Ik heb gezocht naar de bevestiging hiervan maar die heb ik niet gevonden. Fill me in als jij het aan kunt tonen. Dank alvast.

Dan gaan we het nu eindelijk over kukelen hebben 🙂

Heeft u zich ooit afgevraagd wat maakt dat een haan kukelt?

De zonsopkomst speelt me. Wat nog meer?

Eigenlijk is het simpel samen te vatten. Een haan kukelt als uiting van een situatie. Van een omstandigheid.

Zo is het ook precies met ziekte: ziekte is een uiting van de omstandigheid.

Hanen kukelen overigens nooit alleen: als er 1 begint, dan kukelen ze allemaal. Is kukelen dan besmettelijk????

Nee, de haan kukelt omdat hij kukelt. Het zijn de omstandigheden die bepalen of de haan kukelt. 
Zo is het ook met dit virus. Het zijn de omstandigheden die maken of een mens ziek of Fit wordt. Hoe meer je aanhaakt, hoe meer je wegbeweegt van je eigen centrum, hoe groter de kans om ziek te worden.

Dus wees wijs.

Kukel vrijelijk mee. Wanneer de omstandigheden dat van je vragen.

Voor de komende periode is het uitermate belangrijk dat je geen aandacht meer geeft aan deze hoax maar dat je in het Nu gaat Leven. Weg van de toekomst en het verleden, weg van facebook eh… de matrix en zijn programma’s. In je centrum. De energie in het Nu is het meest ondersteunend aan wie wij zijn. Daar draaien namelijk geen artificiële programma’s.

Daar is alleen maar Nu.

#matrixbewustzijn #durfteleven #stroomversnellers #LevensKunstenaar #OorspronkelijkLeven #Gezondheid

Deel je dit bericht als je het waardevol vond? Dank je wel!

Warme groet, Judith van Beers

www.judithvanbeers.nl

www.judithsfavorites.com

Getting Real

27 tot en met 30 december 2020

Educatie – 4 dagen – Getting Real

Matrix bewustzijn – Wie of wat is de kern van ons bestaan? Waarin worden we ondersteund en bekrachtigd en waardoor laten we ons leiden en lijden? In verbinding met de bron, voorbij onze persoonlijkheid, ontmoeten we onszelf en de ander. We zullen ruimte maken en beweging brengen in dat waarvan we zien dat dat niet meer passend is. Een beweging om onze interne stroom te versnellen. Om onze oorspronkelijke kracht te laten bewegen zoals deze bedoeld is, en onze waarheid te erkennen, te zien en te voelen.

We brengen onze wezenlijke energie samen in zuiverheid van delen, spreken, voelen, klanken, waarnemen en zullen momenten van verbonden stilte hebben.

Meeuwenveen is een fijne plek om samen te komen. De natuur van Havelte is ondersteunend aan ons proces. We zullen zowel buiten als binnen tijd doorbrengen.

Maria zal voor ons zalig en zuiver koken: vegen, soja-, suiker- en glutenvrij. Kaas en Speltbrood zijn een mogelijke toevoeging. Van tevoren kun je eventuele dieetwensen nog doorgeven zodat je je daar niet mee bezig hoeft te houden. 

Van zondagavond 27 december 18uur tot en met woensdagavond 30 december 2020, 18uur.

Bijdrage € 425,-

Deze dagen worden gegeven door Judith van Beers.

Aanmelden? judith@judithvanbeers.nl

Warme groet,
Judith van Beers

http://www.judithvanbeers.nl

http://www.judithsfavorites.com

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit eigen kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.
Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom het thema ‘In je Kracht’. Zij is specialist mbt de werking van de m atr ix en deel hierover in haar bijeenkomsten. Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij haar favorieten met je deelt.

OVER VOELEN, EMOTIES EN GEVOELENS

Ons wezen is in basis Blij en liefdevol. Die kwaliteiten zijn aanwezig wanneer we in verbinding zijn met ons wezen. Zie dit heel helder aanwezig bij een baby.

Liefdevol wil overigens niet zeggen dat iemand zacht en voorzichtig is. Het gaat om de energie van liefde voor het Leven die hem beweegt en dat kan ook vurig zijn als een warrior.

Dankzij programma’s van de matrix en bv vaccinaties zijn er verstoringen en verwarring door- en overheen gelegd.

Als oorspronkelijk mens hebben we met het volgende te maken. Het is belangrijk om het onderscheid te maken zodat je kunt overzien wat er gebeurt.

GEVOELENS/GEMOED/DRAMA: een resultaat van je gedachten, verbonden met de persoonlijkheid, een programma -> matrix, ontkrachtend (bv schaamte, verwijt, controle, angst voor afwijzing etc) NIET AANHAKEN kan een levenlang duren

GERAAKTHEID een wezenlijke herinnering die we tijdens praten of waarnemen helder zien waar we oorspronkelijke emoties (frequenties) naar het Nu halen en velden openen -> oorspronkelijk ERVAREN duurt 1-3 seconden

EMOTIES: frequenties die door ons heen bewegen in verbinding met creatiekracht-4 soorten: verdriet, boosheid, plezier en angst > oorspronkelijk ERVAREN duurt max 3 minuten en brengt beweging in de velden

VOELEN: de energie die in en buiten ons lichaam beweegt -> matrix en oorspronkelijk. Het oorspronkelijke veld is duidelijk herkenbaar. De ontkrachtende aanvallen vanuit de matrix gebeuren in deze velden via het denken WAARNEMEN duurt 1 sec, in het moment. Energie beweegt altijd (veel of weinig, rustig of onrustig) waardoor de waarneming langer kan duren.

Dan is er nog een laatste die nog niet zo bekend is.

EMOTIONELE VELDEN 3 soorten: verdriet, boosheid en plezier. Om velden te openen zodat mensen gesloten portalen in hun lichaam kunnen openen -> oorspronkelijk ERVAREN je kunt het niet stoppen en er is niets van jou bij. Duurt max 10 minuten in diepe verbinding met jezelf voor het grotere geheel.

Voel altijd wat waar is voor jou. Ik deel slechts mijn waarheid nadat ik er heel goed naar heb gekeken en het doorvoelen van waarheid.

Ik wens je een blije dag vandaag, gulzig naar het Leven, als een rebel in deze matrix.

Judith van Beers
17082020

Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij werkt door het gehele land en woont in Nederland en België waar zij ook sessies geeft. Van origine is zij A-verpleegkundige en docent coaching & begeleiding op de HvA. Zij is opgeleid tot LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. En Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.

Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Over dimensies en de eigen kracht

Maker onbekend

Voor het eerst heb ik dmv het lezen van een artikel, waargenomen wat men zegt over dimensies. De 3e, 4e en 5e. We zouden onderweg zijn naar de 5e maar onze ziel is nog niet zover. 🙈

Om me heen hoor ik er al jaren over maar zoals ik alles wat m.atrix is links of rechts laat liggen, heb ik dat hiermee ook gedaan.

Met de wetenschap dat alles wat m
Atrix is, ontkrachtend is, het is tenslotte verzonnen en artificieel en bedoeld om jou en mij te ontkrachten, licht ik af en toe zaken eruit die hieronder vallen. Zaken met veel fans. Zaken, waardoor wij massaal gekidnapt zijn van onze eigen kracht.

Voel vooral in jezelf wat er waar is voor jou.

Je mind, die geprogrammeerd wordt door de m.a.trix, zal mijn woorden afwijzen en er alles aan doen dat jij aangehaakt blijft bij dat artificiële veld.

Voelen dus. In jezelf, voelen wat er klopt, wat er waar is voor jou. En als je dat verleerd bent, of er zit zoveel verwarring op, zeg dan eens hardop: “de 5e dimensie is goed voor mij” en voel dan wat er gebeurt in je lichaam en in de energie buiten jezelf.

Is dat bekrachtigend of ontkrachtend? Verzwaard het je of verlicht het je? Geeft het energie of neemt het energie?

Ik verbaas me wanneer ik lees over de onwaarheden die mensen (kennelijk) aannemen en geloven wanneer ik dat artikel lees. Waarom zou mijn ziel ergens nog niet klaar voor zijn? En niet alleen de mijne maar ook de jouwe. En het komt door al die slapende zielen dat we er nog niet in zitten dus daarom moeten we mensen wakker maken zodat we er wel in kunnen geraken 🙈

Mijn ziel, of wezen, zoals ik mijn kern bij voorkeur noem, is waarachtig wijs. Zo wijs dat heel veel kennis niet beschikbaar wordt gemaakt door deze m.atrix waarin wij Leven en ik door diezelfde m.atr.ix steeds weer wordt afgeleid om maar niet in verbinding te treden met die wijsheid. De frequenties vanuit de artificiële velden, en mijn mind, zorgen hiervoor.

Ook het hyperactieve trauma op deze planeet, zorgt ervoor dat we uit verbinding gaan met ons voelen en ons wezen, onze ziel, en in ons denken schieten en daar blijven wonen terwijl ons wijsgemaakt wordt dat we emoties ervaren, terwijl die gemanipuleerd worden door onze gedachten, en de ma.trix ons ook leert dat we in die emoties moeten om ze te doorleven, los te laten en op te ruimen.

not

Dat is dus precies wat er allemaal NIET werkt. Dat is dus precies wat ons ontkracht.

We hoeven niemand wakker te maken. We zijn uberkrachtig en hebben een paar krachtige wakkeren ‘nodig’ om uit deze mat.rix te stappen. We hoeven niemand te redden, we hebben, in die zin, niet meer mensen nodig. Mensen haken aan, of niet. Dat is aan hun. Jij mag je tijd zorgvuldiger en wijzer gaan gebruiken door te gaan Leven in verbinding met de oorspronkelijke velden.

Dus nee, in onze oorspronkelijke realiteit bestaan er geen dimensies. En onze ziel is overal meer dan klaar voor. Die weet. Die weet waarheid. Die kent het pad wat voor jou uitgestippeld ligt. Die bevat goddelijke kracht die deze m.atrix omver blaast. En daar is deze massale bezetting die momenteel gaande is, het allemaal om te doen: het vernietigen van die godskracht.

Die kracht overruled namelijk de totale m.a.trix. Ze doen er alles aan om dat te voorkomen.

Het is tijd dat Urgentie arriveert bij de oorspronkelijke mens. Het is tijd mensen. Tijd om te herinneren wie we werkelijk zijn: een wijs krachtig waarachtig wezen die hier op aarde is gekomen om deze aarde te bevrijden van haar bezetters. En dat lukt niet door te vechten. Daar zijn echt hele andere dingen voor nodig.

🌺 Judith van Beers

Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij werkt door het gehele land en woont in Nederland en België waar zij ook sessies geeft. Van origine is zij A-verpleegkundige en docent coaching & begeleiding op de HvA. Zij is opgeleid tot LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. En tot Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.

Judith van Beers

www.judithsfavorites.com

www.judithvanbeers.nl

Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Mineralen deel 3: Jodium

“Sinds twee weken vul ik dit jodiumtekort in mijn lichaam aan. Het is een verschil van dag en nacht mbt mijn te besteden energie!”

Bestand:Iodine-sample.jpg - Wikipedia
Jodium of Iodine

Al jaren bleef ik moe. Werd ik niet meer energiek wakker. Wat ik ook deed, wat ik ook nam, waar ik ook was, het maakte geen verschil. Gelukkig kwam het inzicht dat ik jodium, een belangrijk mineraal voor allerlei essentiële lichamelijke processen. Jodium zit nog nauwelijks in onze voeding. Vroeger werd het om die reden toegevoegd aan brood maar dat hebeurt al jaren niet meer.

Jodium of Iodine is een essentieel mineraal, of eigenlijk een spoorelement )1 wat we veelal niet standaard met ons eten binnen krijgen. Een tekort ligt dan ook op de loer en is iets wat meestal nog niet door de reguliere geneeskunde her- en/of erkend wordt.

File:Blausen 0534 Goiter.png - Wikimedia Commons
De schildklier lijkt op een vlinder

Jodiumtekort: symptomen, oorzaak, behandeling en prognose

De symptomen van Jodiumtekort bestaan uit vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten, stijfheid, gewichtstoename, een vergrote schildklier, depressiviteit, slaapproblemen, haaruitval, overhangende oogleden en cystevorming in de borsten. Deze klachten zijn een gevolg van een traag werkende schildklier.

Jodium is een spoorelement dat nodig is voor de productie van schildklierhormonen. Deze hormonen zijn van belang voor een goede groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel alsmede de stofwisseling. Het lichaam maakt zelf geen jodium aan en daarom vormt het een essentieel onderdeel van je dieet. Jodium wordt gevonden in verschillende voedingsmiddelen, zoals zeewier, zeevis en eieren. Er zit toegevoegd jodium in gejodeerd keuken-, tafel- en dieetzout, bakkerszout, brood dat gebakken is met bakkerszout en sommige vleeswaren. Mensen die weinig tot geen brood eten waarin bakkerszout is verwerkt (NB in biologisch brood zit geen jozo zout verwerkt) en daarnaast ook geen gejodeerd keukenzout gebruiken, hebben een reële kans op een jodiumtekort.

 • Wat is jodium?
 • Bronnen van jodium
 • Symptomen van een jodiumtekort
 • Zwelling in de nek (struma)
 • Onverwachte gewichtstoename
 • Vermoeidheid en zwakte
 • Haaruitval
 • Problemen tijdens de zwangerschap
 • Droge, schilferige huid
 • Het koud hebben
 • Veranderingen in de hartslag
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Zware of onregelmatige menstruatie
 • Gewrichtsklachten en spierproblemen
 • Andere klachten
 • Oorzaak jodiumtekort
 • Onderzoek en diagnose
 • Jodiumdeficiëntie behandeling
 • Voorkomen van een jodiumtekort
 • Aanbevolen inname jodium
 • Prognose

Wat is jodium?

Jodium is een spoorelement: een mineraal waar je lichaam maar erg weinig van nodig heeft. Jodium is van nature aanwezig in de bodem en in zeewater. Planten en dierlijk voedsel dat groeit op een bodem die jodium bevat, zullen deze opnemen. Op deze manier komt het beschikbaar in ons voedsel.

Bronnen van jodium

De beschikbaarheid van jodium in levensmiddelen verschilt in verschillende delen van de wereld. Jodium komt voor in zeewier, zeevis, eieren en sommige vleeswaren. Andere bronnen van jodium zijn zilvervliesrijst, noten (cashewnoten, hazelnoten en walnoten) en fruit als aardbeien, banaan, appel, ananas, kokosnoot, rabarber, mango en dadels. Daarnaast komt jodium voor in brood dat gebakken is met bakkerszout. Doordat in Nederland van nature niet veel jodium in de voeding zit, wordt het spoorelement aan verschillende producten toegevoegd. Volgens het Voedingscentrum zijn dat:

 • gejodeerd keuken- en tafelzout;
 • gejodeerd dieetzout met een laag natriumgehalte;
 • bakkerszout voor het bakken van brood en broodvervangers (het staat bakkers vrij dit wel of niet te doen);
 • nitrietpekelzout voor vleeswaren.

Symptomen van een jodiumtekort

Jodiumtekort was in het verleden een belangrijke oorzaak van struma en mentale retardatie bij kinderen. Struma betekent schildkliervergroting, in de volksmond ook bekend onder de naam ‘krop’. Sinds de introductie van gejodeerd zout is het aantal gevallen van jodiumtekort enorm gedaald.

Bestand:Struma 001.jpg - Wikipedia
Struma kan soms heel duidelijke vormen aannemen.

Zwelling in de nek (struma)

Zwelling aan de voorkant van de nek is het meest voorkomende symptoom van een jodiumtekort. Dit wordt een struma genoemd en treedt op wanneer de schildklier te groot wordt. De schildklier gebruikt jodium om schildklierhormonen te maken. Als je lichaam echter weinig jodium bevat, kan het niet genoeg schildklierhormoon maken. Ter compensatie werkt de schildklier harder om te proberen meer te maken. Dit zorgt ervoor dat de cellen groeien en zich vermenigvuldigen, wat uiteindelijk leidt tot een struma.

Onverwachte, onverklaarbare gewichtstoename

Plotselinge gewichtstoename is een ander teken van een jodiumtekort. Het kan optreden als het lichaam niet genoeg jodium heeft om schildklierhormonen aan te maken. Dit komt omdat schildklierhormonen de snelheid van je metabolisme helpen regelen en wanneer je schildklierhormoonspiegel laag is, verbrandt je lichaam minder calorieën in rust. Dit wordt vervolgens opgeslagen als vet, in plaats van te worden verbrand als energie. Dit kan leiden tot gewichtstoename.

Vermoeidheid en zwakte

Vermoeidheid en zwakte zijn ook veel voorkomende symptomen van een jodiumtekort. Het merendeel van de mensen met lage schildklierhormoonspiegels als gevolg van een jodiumtekort, voelen zich moe, lusteloos en zwak. Dit komt omdat je lichaam het mineraal nodig heeft om energie te maken.

Haaruitval

Wanneer je schildklierhormoonspiegels laag zijn, kunnen de haarzakjes stoppen met regenereren. Na verloop van tijd kan dit haarverlies veroorzaken. Om deze reden kunnen mensen met een jodiumtekort ook last hebben van haarverlies.

Zwangere Moeder Het Lichaam - Gratis foto op Pixabay
Een jodiumtekort tijdens de zwangerschap heeft ook gevolgen voor het ongeboren kind

Problemen tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen lopen een verhoogd risico op een jodiumtekort. Het niet binnenkrijgen van voldoende jodium tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding kan klachten veroorzaken voor zowel de moeder als de baby, zoals achterblijvende groei en hersenontwikkeling.

Droge, schilferige huid

Een droge, schilferige huid kan veel mensen met een jodiumtekort treffen. Schildklierhormonen zijn nodig voor huidcellen om te kunnen regenereren. Wanneer de schildklierhormoonspiegels laag zijn, wordt dit proces verstoord, wat mogelijk leidt tot een droge, schilferige huid.

Het koud hebben

Je koud voelen of kouwelijkheid is een veel voorkomend symptoom van een jodiumtekort. Omdat jodium wordt gebruikt om schildklierhormonen te maken, kan een tekort aan jodium je schildklierhormoonspiegels doen dalen. Aangezien schildklierhormonen de snelheid van je metabolisme bepalen kan een tekort aan schildklierhormoon dit vertragen. Een langzamer metabolisme zorgt voor minder warmte, waardoor je je kouder kunt voelen dan normaal.

Veranderingen in de hartslag

Je hartslag kan worden beïnvloed door het jodiumniveau. Te weinig van dit mineraal kan ervoor zorgen dat je hart langzamer slaat dan normaal, terwijl te veel ervan ervoor kan zorgen dat je hart sneller klopt dan normaal. Een ernstig jodiumtekort kan een abnormaal trage hartslag veroorzaken. Hierdoor kun je je zwak, vermoeid en duizelig voelen en mogelijk flauwvallen.

Concentratie- en geheugenproblemen

Een jodiumtekort kan van invloed zijn op je vermogen om te leren en te onthouden. Een mogelijke reden hiervoor kan een onderontwikkeld brein zijn.

Zware of onregelmatige menstruatie

Zware en onregelmatige menstruaties kunnen optreden als gevolg van een jodiumtekort. Dit komt omdat lage schildklierhormoonniveaus van invloed zijn op de hormonen die betrokken zijn bij het reguleren van de menstruatiecyclus.

Cystes in de borst, baarmoeder of eierstokken

Mogelijk stimuleert een jodiumtekort de ontwikkeling van borst- en prostaatkanker en van cystes in de borst.

Kleine rode puntjes

Kleine kersrode ‘speldenknopjes’ vaak op de romp (deze duiden vaak op een overbelasting van bromium*: dit heeft een jodium tekort tot gevolg)

Gewrichtsklachten en spierproblemen

Gewrichtsklachten en spierproblemen zijn gangbaar bij een jodiumgebrek. Dit uit zich bijvoorbeeld in gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid, spierpijn, spierstijfheid en/of spierzwakte.

Andere klachten

Mogelijke andere symptomen zijn:

 • een depressie
 • een grote tong (macroglossie)
 • een opgezwollen gezicht
 • een slechte spierspanning
 • een vertraagde puberteit
 • een vertraagde tandontwikkeling
 • extreme slaperigheid
 • obstipatie
 • verhoogde cholesterolwaarden in het bloed (hypercholesterolemie)

Oorzaak jodiumtekort

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich aan de voorzijde onder in de hals bevindt, onder het strottenhoofd, In de schildklier zit normaal gesproken een grote voorraad jodium. Als je te weinig jodium binnenkrijgt, merk je dit vaak pas na enkele jaren. In Nederland kan een jodiumtekort ontstaan als je:

 • te weinig of geen brood eet;
 • ongejodeerd of biologisch brood eet; en bovendien
 • geen gejodeerd keukenzout gebruikt.

De schildklier gaat bij jodiumdeficiëntie trager werken, wat ‘hypothyreoïdie’ wordt genoemd, en opzwellen.

Onderzoek en diagnose

Door middel van een urinetest kan bepaald worden of er sprake is van jodiumdeficiëntie.

Test een mogelijk jodium tekort

Ook een goede aanwijzing kan de volgende simpele test zijn. Smeer een plek op je huid ter grootte van een golfbal in met 2% jodium-oplossing (de test werkt het best bij personen met een licht gekleurde huid, aangezien het contrast bij mensen met een donkere huid niet zo groot is). De binnenkant van de bovenarm, in de elleboog of op de pols werkt het beste. Zorg dat kleren en andere materialen niet in contact komen met de oplossing, omdat het agressieve vlekken achterlaat op alles waar het mee in aanraking komt. In geval van jodiumtekort verdwijnt de oranjebruine kleur binnen twee uur, soms al binnen twintig minuten. Bij een mogelijk tekort aan jodium, zal de vlek na twee tot vier uur vervagen. Als je waarschijnlijk voldoende jodium binnenkrijgt, dan zal de vlek tot wel 24 uur nadien blijven zitten. Let op; alleen laboratorium onderzoek kan natuurlijk werkelijk de status bepalen, het is een indicatie over een mogelijk tekort. De werkelijke waarde kun je laten bepalen door een jodium-urinetest te doen. Bij de interpretatie van de uitslag zul je logischerwijs een deskundige moeten raadplegen.

Bron: zeewierwijzer/cellcareinstituut

Jodiumdeficiëntie behandeling

Jodiumdeficiëntie kan worden aangetoond door een jodium-urinetest en kan succesvol worden behandeld met orale jodiumsuppletie. Deze vult het tekort aan. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde staat een casus van een meisjes van 8 jaar waaruit blijkt dat jodiumdeficiëntie op basis van een inadequate jodiuminname in Nederland nog steeds voorkomt:

Een meisje van 8 jaar had sinds enkele maanden een struma. Haar voedingpatroon was aangepast aan veronderstelde voedselallergieën. Zij at nooit broodproducten en er werd geen zout aan het eten toegevoegd in de veronderstelling dat zout schadelijk is. De waarde van het thyroïdstimulerend hormoon (TSH) was niet afwijkend, de vrij-T4-waarde verlaagd en de T3-waarde hoog-normaal. Uit het urineonderzoek bleek een verlaagde jodiumuitscheiding. Echografie liet een diffuus vergrote schildklier zien.¹

Voorkomen van een jodiumtekort

Volgens het Voedingscentrum krijg je dagelijks genoeg jodium binnen als je 6(!) boterhammen per dag eet van brood met 1,2% bakkerszout. Zoveel brood heb ik nog nooit op één dag gegeten, jij? Bakkerszout zit dus alleen in niet-biologisch brood en dat zou ik je sowieso niet adviseren ivm de chemisch gemodificeerde tarwegluten. Het beruchte voedingscentrum adviseert ook om regelmatig eieren en zeevis te eten, zoals witvis (kabeljauw, koolvis, schelvis, rode mul), vette zeevis (haring, makreel, zalm, tonijn) en platvis (schol, tong, heilbot). Daarnaast komt er jodium voor in kaas en melk. Overigens niet van nature maar omdat jodium toe is gevoegd aan het veevoer…

Aanbevolen inname jodium

De Scandinavische aanbevelingen worden in Nederland aangehouden wat betreft jodium:

Wie? Hoeveelheid (microgram)

Kinderen 6-11 maanden 50

Kinderen 1-2 jaar 70

Kinderen 2-5 jaar 90

Kinderen 6-9 jaar 120

Mannen en vrouwen vanaf 9 jaar 150

Zwangere vrouwen 175

Vrouwen die borstvoeding geven 200

Prognose

Als een jodiumtekort vroegtijdig wordt opgespoord, kan dit goed worden behandeld met weinig tot geen klachten. Als het echter wordt gediagnosticeerd nadat er complicaties zijn opgetreden, kunnen veel complicaties – vooral bij kinderen – permanent zijn. Maar zelfs als zich na een tekort aan jodium complicaties hebben ontwikkeld, kan het voorkomen dat complicaties verergeren terwijl je voldoende jodium binnenkrijgt.

Na 10 dagen en 1-3 druppels jodium van Paleo per dag gebruikt te hebben, schoot ik in een intense detox. Een enorme hoofdpijn arriveerde, bijna migraine achtig. Ik ben meer water gaan drinken en mijn lever gaan beschermen met artisjok en mariadistel. Na een paar weken ontstond er weer rust in mijn lichaam en nam mijn energie toe. Ik voel me nu echt heel goed en word energiek wakker.

Tot zover mijn kijk op het hebben van een Jodiumtekort.

Mocht je een advies of andersinds willen, zoek dan eens contact.

Ik wens je een (h)eerlijke dag.

profiel

Warme groet,

Judith van Beers

Wilt u mij ondersteunen in mijn werk? Hier kunt u alle jodiumproducten in mijn winkel vinden.

Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij werkt door het gehele land en woont in Nederland en België waar zij ook sessies geeft. Van origine is zij A-verpleegkundige en docent coaching & begeleiding op de HvA. Zij is opgeleid tot LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. En tot Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.

Judith van Beers

Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Noten:

 1. spoorelement zelfst.naamw. [voeding] chemisch element dat slechts in zeer kleine hoeveelheden in voedsel voorkomt maar wel essentieel is voor een goede groei en functie van een organisme Bron: Wikiwoordenboek – spoorelements (Publiek domein)

Bronnen en referenties

Hooikoorts, natuurlijk behandelen!

Inmiddels werk ik 34 jaar in de gezondheidszorg en kan ik met enthousiaste zekerheid stellen dat alle ziekten, ontstaan, dankzij een tekort aan mineralen.

Als celzouten therapeut, verras ik mezelf hier helemaal niet mee.

Wellicht wilt u voelen of het kan dat het klopt wat ik zeg?

Indien dit voor u ook waar is, kies dan eens tijdelijk voor celzouten 2, 4, 8 en 10. Tijdens het innemen van deze combi, geeft u uw lichaam de kans om zich te herstellen.

Meer lezen over Celzouten? Vind hier mijn eerdere blog.

Fijne dag!

Judith van Beers

Alles wat je altijd al hebt willen weten over Brandend Maagzuur maar wat je dokter je niet kon, of wilde, vertellen

Het doet er eigenlijk niet toe waarom uw dokter er kennelijk de voorkeur aan geeft of gaf om u medicijnen voor te schrijven, die uw lichaam verzwakken, dan dat hij u eerlijk vertelt wat u heel gemakkelijk kunt doen om een simpele klacht als brandend maagzuur te bestrijden en te voorkomen.

Het feit is wel dat dit anno 2020, iedere dag van de week, van het jaar, gebeurt. Daardoor kunnen we niet anders dan concluderen dat artsen, een belang of belangen hebben bij hetgeen ze doen en/of laten. Het artificiële systeem, aka ma trix, neemt ons continue in het ootje, zeker zodra het medicamenten betreft.

Daardoor verliest het beroep van genees-heer steeds meer aan integriteit, zal de mens zich steeds beter en sneller scholen en haar zelfbeschikkingsrecht opeisen en zal er steeds vaker een beroep gedaan worden op een natuurgeneeskundig therapeut. Simpelweg omdat men voelt en weet dat er iets mis is aan de informatie die ons bereilt.

Zo ook wat betreft een simpel doch frequent voortkomende klacht als brandend maagzuur.

Nog voordat je klachten hebt schrijft de ma trix Omeprazol of aka Losec voor. Dit middel zou volgens de bijsluiter het volgende leveren:

 • Omeprazol vermindert de aanmaak van zuur in de maag. Note redactie: ja, dit is bewezen. Echter, let goed op. De oorzaak van brandend maagzuur komt niet omdat u teveel of te zuur maagzuur heeft. De oorzaak van brandend maagzuur vindt haar bron omdat u juist te weinig zuur heeft en uw maagzuur niet zuur genoeg is.
 • Vooral gebruikt bij maagklachten (zoals brandend maagzuur), maagzweren en darmzweren. Noot reactie: bij welke van de 3 zegt u? En ook bij het syndroom van Zollinger-Ellison (zeldzame aandoening met veel maagklachten). Nou dat is inderdaad fijn dat u dat noemt, dan kan de lezer zich extra bang maken en met nog meer noodzaak dit middel in gaan nemen. Dat was uw bedoeling toch?
 • Wordt ook gebruikt om te voorkomen dat er maagklachten ontstaan als u medicijnen gebruikt die de maag kunnen beschadigen. Goh nou, vertel mij eens, waarom zou ik medikamenten willen gebruiken die mijn maag kunnen beschadigen?
 • Binnen enkele dagen heeft u minder last van uw maag. Maar ik had nog geen last…?
 • Capsules: slik heel door. U mag de capsules ook openmaken en de korreltjes innemen met water, yoghurt of vruchtensap. Sorry, ik begrijp uw instructie niet goed. Wat moet ik nou doen?
 • Tabletten: neem deze in zonder te kauwen. Heeft u moeite met slikken? Laat dan de tablet uiteenvallen in een half glas water. Roer om en drink op. Dus ik mag niet kauwen maar hem wel in water uiteen laten vallen. Kunt u mij dit uitleggen?
 • Hoelang u omeprazol moet gebruiken, hangt af van uw aandoening. Soms moet u het langdurig gebruiken, om terugkeer van uw klachten te voorkomen. Terugkeer van mijn klachten. Welke klachten precies? Oh en hiermee zegt u dus ook dat Omeprazol niet werkelijk behandelt maar slechts symptomen bestrijdt. Herkent u dit?
 • Slikt u omeprazol tegen maagklachten door medicijnen? U hoeft omeprazol alleen te slikken op de dagen dat u het maagbeschadigende medicijn gebruikt. Zou ik ook het maagbeschadigende medikament kunnen vervangen voor een niet beschadigende of natuurlijke variant?
 • U kunt misselijk worden of buikpijn krijgen. Verder komt hoofdpijn voor. Heeft u veel last van bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts. Dus als ik het goed begrijp kan er van alles gebeuren maar alleen als ik veel last heb van deze bijwerkingen hoef ik een arts te raadplegen? Dus tot die tijd kan ik gewoon doorgaan met slikken?
 • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u omeprazol veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht. Zijn voedingssupplementen medicijnen? Mijn apotheker/specialist vroeg me om alles mee te brengen en adviseerde mij te stoppen met al mijn voedingssupplementen. Omdat hij anders niet kon monitoren wat de medicamenten voor effect hebben op mijn ziekteverloop/herstel. Is dit een raar voorstel? Het maakt feitelijk toch niet uit waardoor mijn situatie verbetert? Ik ben toch de coördinator van dit geprogrammeerde cyborg lichaam? Niet een arts toch?

Voelt u, of ziet u al wat hier gebeurt?

Maagzuur, brandend maagzuur ontstaat door een te laag ph van uw maagzuur. Met andere woorden: uw maagzuur is niet zuur genoeg!

Maagzuurremmers maken uw maagzuur nog minder zuur.

Dit is geen goed nieuws.

Uw klachten zullen toenemen en het gevolg voor uw gezondheid is:

 • uw maagzuurproductie gaat omhoog
 • de zuurtegraad van uw maagzuur gaat omlaag
 • gevolg hiervan is dat uw vertering verslechterd. Uw voeding heeft uiteraard een bepaalde zuurtegraad van het maagzuur nodig om goed verteerd te kunnen worden
 • enzymen en spoorelementen gedijen het beste bij een bepaalde zuurtegraad. Die ontbreekt bij een disbalans in de maagzuur productie en zuurtegraad.
 • uw productie uit voeding van Vitamine B12 wordt verstoord door zogenaamde maagzuurremmers. We zien dan ook bij deze groep gebruikers een chronich tekort aan vitamine B12.
 • bij een te lage zuurtegraad, hebben ziektekiemen, auto-immuunziektes en alle celdelingsziektes een mogelijk grotere impact op uw systeem / lichaam.

De oplossing bij brandend maagzuur is appelazijn (van de beste kwaliteit en aangelengd met water en drinkend met een papieren of glazen rietje om uw tandglazuur te beschermen) of vers geperst citroensap (aangelengd met water en drinkend met een papieren of glazen rietje om uw tandglazuur te beschermen). Dit dient u op uw nuchtere maag te drinken. Soms tot wel 3x per dag. Net zolang totdat de zuurtegraad van uw maagzuur is hersteld.

Naast Omeprazol is er nog een ander rijk en misleidend broertje in omloop namelijk Zantac.

Volgens reclames is Zantac een snel is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG Nou dat maakt indruk. Eens even kijken, waar zegt u precies? U suggereert hiermee dat Zantac net als hulpmiddelen zoals pleisters, condooms en protheses is beoordeeld…? Dus er is geen langdurig medicamenten onderzoek gepleegd? Dus het is niet bekend wat Zantac doet bij een gebruik langer dan…. 1 maand?

Ingrediënten
Phycodol, een extract uit bruine algen Ah dus het is natuurlijk! Gelukkig, dus de natuurgeneeskunde is toch geen kwakzalverij? natriumbicarbonaat oh gelukkig! Er zit zuiveringszout in! claciumcarbonaat inclusief schrijffout! sorbitol Sorbitol?? Hoezo stopt u hier een kankerverwekkend zoetmiddel in? pepermuntaroma Ah u bedoelt e621? Het kankerverwekkende, verslavingsmakende door Monsanto uitgevonden MonoSodiumGlutamaat? tricalciumfosfaat, magnesiumstearaat Ah dat wat ons lichaam niet af kan breken! sucralose Ah het bekende e955 wat 600x zoeter is dan suiker! Nog een zoetstof maar waarom dan? Waarom wilt u dat wij uw pillen als zoete koek slikken? U zou ons toch juist moeten stimuleren om uw medicament niet te nemen? Of wat begrijp ik niet? Lees meer over de schadelijke gevolgen van e955 En microkristallijne cellulose, de slecht afbreekbare woodpulp.

Samenstelling:
Zantac snel kauwtabletten bevat Phycodol, een gepatenteerde formule Ah dus u heeft de natuur gepatenteerd om…? Waarom eigenlijk…? gemaakt van een kwalitatief hoogwaardig extract uit bruine algen. Dit alginaat Ah zo klinkt het weer als een medicament vormt een sterke beschermende laag niet gewoon een beschermende laag, nee een sterk beschermende laag boven de maaginhoud om te voorkomen dat maagzuur ontsnapt naar de slokdarm en te beschermen tegen pijn en ongemak. De effectieve natuurlijke formule is suikervrij maar wel met twee chemische zoetstoffen en wetenschappelijk bewezen. Oja vertel!

Gebruik:
Volwassenen en kinderen van 12 jaar van 12 jaar of vanaf 12 jaar? : wanneer de symptomen zich voordoen, neem 2 tot 4 tabletten na de maaltijden of voor het slapengaan. 2 tot 4 tabletten??? In 1986 kregen mensen 1x per dag, om 18uur zantac. Is de mens zo veranderd??? Neem niet meer dan 16 tabletten per dag. 16 tabletten??? OMGoddess! Zantac snel kauwtabletten kunnen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Echt waar?? Waarom zou ik dat willen??
Kinderen jonger dan 12 jaar: alleen innemen na medisch advies.
Kauw de tabletten goed fijn voordat u ze doorslikt. Waarom moet ik ze doorslikken? Is het dan niet beter om ze te laten versmelten?
Fabrikant

Omega Pharma BV
Kralingseweg 201
3002 AP Rotterdam
Naam:
OmegaPharma Nederland BV
Telefoonnummer:
010-2211099
Website:
www.chefaro.com

Tot zover mijn kijk op deze ongezondmakende medicamenten.

Uw lichaam is prima in staat om zichzelf te genezen. Mocht u daarop support wensen, zoek dan eens contact.

Ik wens u een (h)eerlijke dag.

Warme groet, Judith van Beers

Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Leef je nog?

40 jaar lang zijn we er als mensheid ingestonken. We moesten aan onze traumas werken omdat er echt iets mis was aan ons. We zouden kapot zijn, niet langer heel en compleet, moesten ons innerlijk kind voeden, onze schaduwkanten in het licht zetten, onze belemmerende overtuigingen omarmen, onze allergieën als een incompleetheid van onszelf aanschouwen, in sisterhood en brotherhood van elkaar houden en terwijl onze persoonlijkheid zich als een bang hert, beschaamd sexueel wezen, afgeleid, verward en ongeleid projectiel begon te gedragen, moesten we ons laten behandelen voor ptss, ADHD, osd, mps, burnout en depressie terwijl we gefrustreerd, boos en verward, soms vastgebonden in psychoses en allerlei behandelingen belanden en medicijnen moesten slikken om niet geheel van ons pad af te geraken (lees in het gareel te blijven). Dit alles MOET stoppen. We moeten stoppen met bagatelliseren van wie we zijn. Met ‘Zo binnen zo buiten. Met dat alles een spiegel is wat klinklare onzin is maar wat ons vastzet in zelfonderzoek en zelfverlaging. We moeten stoppen met medicaliseren van gedrag wat een uiting is van het weten dat er iets niet klopt. Dat weten van dat er iets niet klopt moeten we heel serieus nemen. Er klopt namelijk geen jotah van dat wat ons wijs is en wordt gemaakt. Wat we de afgelopen 40 jaar gedaan hebben is dat we als mensheid verder weg dan OOIT van onszelf geraakt zijn en dat we onze traumas verdiept hebben door ze serieus te nemen als de beperkers van ons Leven door er elke keer weer mee te werken!!! We moeten stoppen met het zoeken van waarheid buiten onszelf. We moeten stoppen met anderen en situaties zoals een baan, opleiding of status belangrijker te maken dan onszelf. We moeten stoppen met al die klinklare onzin te geloven dat we niet goed genoeg zouden zijn, niet krachtig en dat we het Leven niet waard zouden zijn. We moeten stoppen met dit ontkrachtende systeem te laten bepalen wie wij zijn, wat wij kunnen en hoe wij dienen te bewegen zodat wij als kip zonder kop rond blijven lopen zonder dat we leren herkennen wat wel of niet goed voor ons is en daar zonder compromis opvolging aan geven.

We moeten stoppen met overleven.

Wij zijn miljoenen jaren ouder en wijzer dan dit Leven en dragen al die kennis in ons. Wij zijn krachtige en voelende wezens die door het systeem zijn verwijderd van ons weten, van onze emoties en gevoelens, van onze werkelijke en oorspronkelijke kracht. De velden stimuleren het denken wat angsten activeert en ons verwijdert van wie we werkelijk zijn. De mensheid is in de war en juist in die verwarring zullen zich daar dwars doorheen velden openen die ons zullen herinneren aan dat het stuur om.moet. Dat we terug moeten keren naar onszelf.

Er is maar 1 manier en dat is naar binnen. Weg van alle ruis. Weg van alle verwarring, terug naar wie we werkelijk zijn en naar onze oorspronkelijke kracht. Dat moment is Nu aangekomen waarbij we de afleidende bemoeienissen van andere mensen en instituten links mogen laten liggen en we de relatie met ons lichaam gaan herstellen waarbij we onze emoties en gevoelens weer als een krachtmiddel gaan waarderen. Omdat dat ons onderscheidt en los zal maken van het artificiële ontkrachtende systeem.

Ik wens je een heerlijke dag. De vogels herinneren ons aan het Nu. Hoor je hoe ze fluiten? Warme groet, Judith van Beers

Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Magnesium – welke soort gebruik je waarvoor?

Dit artikel schrijf ik om inzicht te geven in de verschillende soorten magnesium en hun werking.

Er zijn verschillende soorten magnesium. Deze bestaan in organische en anorganische verbindingen. Organische magnesium verbindingen zijn er velen bijvoorbeeld: magnesium- L-aspartaat, -arginaat, -ascorbaat, -aspartaat, -caprylaat, -citraat, -cysteïnaat, -fumaraat, -gluconaat, -glutamaat, -glycinaat, -ketoglutaraat, -Krebs, -lactaat, -lysinaat, -malaat, -methionine, -nicotinaat, -orotaat, -salicylaat, -succinaat, -tartraat en -taurinaat en aminozuurgecheleerd. Anorganische vormen zijn oxiden, sulfaten en chloriden.

Beide vormen zijn goed opneembaar, althans indien het maag- darmstelsel gezond functioneert. Mensen die maagzuurremmers gebruiken of mensen die een slechte darmwerking hebben (zoals veel oudere mensen bijvoorbeeld), kunnen beter kiezen voor een organisch gebonden magnesium.

 • Magnesium Citraat een goede, meest goedkope keuze is magnesium-citraat. In studies waarbij men let op de opname van magnesium door het lichaam blijkt dat magnesium-citraat veel beter wordt opgenomen dan de anorganische vorm magnesiumoxide.
 • Magnesium Malaat de betere keuze voor mensen met fibromyalgie en (chronische) vermoeidheid. De malaatvorm is magnesium gebonden aan appelzuur. Appelzuur kan melkzuur afbreken en kan daarom helpen tegen fibromyalgie klachten.
 • Magnesium Chloride (magnesiumolie) zie je vaak terug in een olie-vorm. Deze vorm van magnesium, ook wel magnesiumolie genaamd, kan op de huid worden aangebracht. Deze vorm word erg goed door het lichaam opgenomen en is ideaal voor mensen met spijsverteringsstoornissen die geen normale opname van magnesium uit het voedsel hebben. Atleten gebruiken soms magnesiumolie om hun energie- en uithoudingsvermogen te verhogen, om spierpijn te verminderen en om wonden of huidirritatie te genezen.
 • Magnesium Tauraat zou de meest makkelijk opneembare vorm zijn en zou het beste zijn voor mensen met hart- en ritmestoornissen. Tauraat is een aminozuur en deze combinatie hebben magnesium en taurine een synergetisch effect en stabiliseren celwanden, waardoor deze vorm van magnesium zeer goed wordt geabsorbeerd. Het blijkt dat het aminozuur taurine belangrijk is voor de gezondheid van het hart en het hartritme. Als een aminozuur kan taurine de absorptie van magnesium verbeteren doordat taurine via een actief transportsysteem wordt opgenomen. Tauraten kunnen specifieke voordelen bieden voor een gezonde bloeddruk en slaap omdat taurine zorgt voor een kalmerend effect op het centrale zenuwstelsel. Het voordeel van de binding met taurine is dat het aminozuur taurine op zichzelf veel gezondheidsbevorderende eigenschappen bezit.
 • Magnesium Glycinaat is een goede verbinding met magnesium-glycinaat. Goed bij ontgifting van kwik / amalgaam.
 • Magnesium Carbonaat wordt gebruikt ten gunste van de spijsvertering en tegen overproductie van maagzuur.
 • Magnesium Phosphoricum celzout nummer 7, magnesium phosphoricum is een goed opneembaar supplement.
 • Magnesium Sulfaat

Magnesium Oxide is een laxeermiddel en dient te worden vermeden wanneer met magnesium in het lichaam wil verhogen. Ook magnesium glutamaat en aspartaat dienen vermeden te worden. Dit betreffen giftige vormen en hebben tevens ook een laxerende werking.

In mijn winkel vind je diverse magnesiumproducten. Of je die bij mij besteld is uiteraard geheel aan jou maar ik deel daar ook waarom ze mijn favoriet zijn en daarom kun je altijd vrijblijvend even rondkijken. Hier is een linkje daar naar toe.

Ik wens je een energieke dag!

profiel
Judith van Beers

Ik schreef ook een algemeen artikel over magnesium en de evrschijnselen van een magnesiumtekort. Dat artikel vind je hier.

Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij werkt door het gehele land en woont in Nederland waar zij ook sessies geeft. Van origine is zij A-verpleegkundige en docent coaching & begeleiding op de HvA. Zij is opgeleid tot LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. En tot Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt. Hier is een link naar alle magnesium producten.

http://www.judithvanbeers.nl http://www.judithsfavorites.com

Volg Judith op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/ of via www.facebook.com/judithsfavorites

Inschrijven voor Judith haar wekelijkse nieuwsbrief? http://eepurl.com/dtH4u1