Categorie archief: Persoonlijk Bewustzijn

GoFit19 – Kunt u nog kukelen, kukel dan mee!

File:Haan.jpg - Wikimedia Commons

Aangezien de tijd is aangebroken van het ons weer herinneren én inzetten van ons zelfdenkend vermogen, wil ik je vragen om diep in jezelf, mijn woorden te voelen. Ik deel niet dé waarheid, ik deel mijn waarheid. Voel jij vooral jouw waarheid. 

De tijd dat we anderen blindelings geloofden, is voorbij. Helemaal wanneer zij zich in ongelijkwaardigheid boven ons stellen. 
Ongelijkwaardigheid is gedrag, ingegeven door de matrix. Het komt voort vanuit de persoonlijkheid en is ingezet door trauma. Ongelijkwaardigheid versterkt het ego en ontkracht de oorspronkelijke mens. Het stimuleert bij de onderdanige volgeling afhankelijkheid en schapengedrag.

Het is een programma van de matrix, bedoeld om jou en mij te laten geloven dat we het onmogelijk zelf kunnen weten, herinneren of zelf zouden kunnen bedenken. Het is hét programma van de matrix waarbij de intelligentie, niet de kennis intelligentie, wat overigens geen werkelijke intelligentie is maar eerder een soort afleiding, maar de waarnemingsintelligentie, van 100 naar 5% werd gereduceerd. Al die velden gaan nu weer open. 

Als een kip mét kop, gooi ik het in het veld: GoFit19 is een niet aantoonbaar virus. Er zijn alleen verschijnselen: droge hoest, koorts, vermoeidheid en verminderde smaak. Waarneming: op de site van het rivm staat sinds kort als extraatje: neusverkoudheid.

Er bestaat op dit moment geen medische test die met 100% zekerheid, in of buiten een lichaam, dit biervirus kan aantonen of zichtbaar kan maken.

Een medische test is 100% betrouwbaar, of niet. De pcr test wijkt 30-60% af. Daarom is deze test 100% waardeloos en onbruikbaar.

Toch wordt deze test veelvuldig en ook onder dwang ingezet. Daarmee wordt ons getoond dat er een belangenverstrengeling is. Want waarom zou men een waardeloze test, zoveel willen gebruiken en daarnaast, de zogenaamde testresultaten gebruiken voor een te vormen beleid? Wat is hier werkelijk gaande? 

A) is het verzamelde dna nodig voor bv het vaccin?

B) heeft de beschadiging die hoog in beide neusholtes worden aangebracht, waar de hersenen onbeschermd achter liggen, gemaakt door de schwab van de test, een doel? Zo ja, welk doel? Waarneming: de hypofyse ligt daar dichtbij. Het hormoon producerend orgaan wat het centrum is van alle hormoonproducerende organen. 

C) zou het zo kunnen zijn dat met de schwab van de test iets ingebracht wordt in of naast onze hersenen/bloedbaan?

Wat hier werkelijk gaande is, zal mogelijk later in dit scenario bekend worden en kunnen we Nu helemaal loslaten. Voor Nu is het uitermate belangrijk om je, zonder compromis, niet te laten testen. 

In een integere en nieuwsgierige wereld, is 1% afwijken reden om te blijven zoeken naar de tot dan toe onbekende waarheid. Iedere wetenschapper werd daar voorheen enthousiast van en daar was ook altijd subsidie voor beschikbaar.

Wat is er met die kwaliteiten gebeurd? En, waar blijft die 100% betrouwbare test?

Of is er misschien geen testmateriaal? Is er misschien geen virus?

GoFit19 is niet werkelijk aantoonbaar. Er zijn wel omstandigheden, waar mensen ziek van worden.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens ziek. 

Wanneer omstandigheden aanmoedigend zijn, bloeit de mens op.

Omstandigheden zijn 100% bepalend mbt het resultaat wanneer we aanhaken.

De werking van ons brein is dankzij bv affirmaties, waarbij we het brein programmeren met een nieuwe waarheid, inzichtelijk gemaakt. Ook het effect van een placebo, toont de bijzondere mogelijkheden van programmering van het brein. 

Het brein laat hiermee overigens zien hoe weinig identiteit het eigenlijk heeft. Ook hoe beperkt intelligent en autonoom hij werkelijk is. Tevens dat hij geen waarheid van leugens kan onderscheiden en dus hoe gemakkelijk hij voor de gek te houden is. Een placebo is immers fake net als een affirmatie.

Ik zeg denk aan een roze olifant. En wat ziet u? Precies, dat ja. Laten we dat nog 10 x doen en wat is er dan? Precies, een kudde roze olifanten.

We hebben zojuist geconstateerd, dat het brein niet in staat is om waarheid van leugens te onderscheiden. We kunnen daardoor concluderen dat waarheid dus niet in ons denken te vinden is of dankzij analyses via het denken, zichtbaar wordt.

Het denken staat in dienst van twee centra waarvan één zich in dit lichaam bevindt en de ander er buiten. 
In het lichaam staat het brein ten diensten van het hart. Niet als manifester van wat het hart wil want dat is afleiding. Het hart wil namelijk helemaal niets behalve in verbinding met de oorsprong zijn en haar creatiekracht inzetten voor belangrijke zaken die de oorsprong ondersteunen. NB de hart-brein verbinding is zeer krachtig wanneer zij hun oorspronkelijke taak uit kunnen voeren.

Buiten het lichaam staat het brein in service van de matrix. Ons denken is de ingang van de artificiële frequentie velden. Het zijn namelijk vergelijkbare frequenties. Ook hierom zal waarheid zich nooit in het denken ontvouwen omdat er altijd ruis van de matrix doorheen loopt.

Wat zijn de omstandigheden rondom GoFit19?

GoFit is ons gepresenteerd als een doodsvonnis inclusief dood neervallende mensen in de filmpjes uit China. We worden continue herinnerd aan dat zogenaamd dodelijke virus. Langs de snelweg, op straat, in winkels, in advertenties, dankzij mindkappen, door media en artsen te indoctrineren en de mond te snoeren en door manipulaties toe te passen op de cijfers. Maar ook door van overledenen te switchen naar de onschuldige ‘besmettingen’.

Het zit werkelijk briljant in elkaar. Je zou het bijna geloven. 

Wanneer we het brein steeds weer vertellen dat het lichaam gezond is, zal de kans op ziekte met een flink percentage afnemen. Mogelijk zelfs met 100%. Wanneer we het tegenovergestelde doen, zal de kans op ziekte met 100% toenemen. Daar is geen hogere wiskunde voor nodig 🤪 Wanneer je aanhaakt aan de omstandigheden dan is de kans 100% dat je ziek wordt. Je lichaam gelooft het en zal zich in integriteit gaan gedragen.

Programmering is wat onze overheid doet. Uit naam van de WHO ofwel het RIVM. Programmeren tot ziekte. Tot iets dodelijks met koorts, benauwdheid en smakeloosheid. 

Je moet echt van goede huize komen om niet aan te haken en in je eigen centrum, waarheid te blijven.

Wanneer omstandigheden ziekmakend zijn, wordt de mens in die omstandigheid ziek. 

De afgelopen maanden, zijn er mensen door die omstandigheden getroffen. Een enkeling van hen is overleden. Echter, door wat precies, en of er een duidelijke onuitwisbare overeenkomst bestaat tussen de sterfgevallen onderling, is niet bewezen.

Vandaag las ik op facebook het volgende. Ervan uitgaande dat dit waar is: ze doen er werkelijk alles aan om ons te programmeren!

We weten ook dankzij verklaringen van artsen dat mensen die de afgelopen maanden in een kliniek (ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis) zijn overleden, het biervirus veelal als doodsoorzaak op hun overlijdenscertificaat vermeld kregen. En dat dat een instructie van het RIVM was.

Zij die in Nederland of België met spoed opgenomen werden met bijvoorbeeld cardiovasculaire klachten en die het niet overleefden, overkwam dit zelfde ook nogal eens. Aldus verklaringen van familieleden. 

Er is mij zelfs ter oren gekomen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars bij een overleden patient met CoVite19, hoger is dan alle andere vergoedingen. Ik heb gezocht naar de bevestiging hiervan maar die heb ik niet gevonden. Fill me in als jij het aan kunt tonen. Dank alvast.

Dan gaan we het nu eindelijk over kukelen hebben 🙂

Heeft u zich ooit afgevraagd wat maakt dat een haan kukelt?

De zonsopkomst speelt me. Wat nog meer?

Eigenlijk is het simpel samen te vatten. Een haan kukelt als uiting van een situatie. Van een omstandigheid.

Zo is het ook precies met ziekte: ziekte is een uiting van de omstandigheid.

Hanen kukelen overigens nooit alleen: als er 1 begint, dan kukelen ze allemaal. Is kukelen dan besmettelijk????

Nee, de haan kukelt omdat hij kukelt. Het zijn de omstandigheden die bepalen of de haan kukelt. 
Zo is het ook met dit virus. Het zijn de omstandigheden die maken of een mens ziek of Fit wordt. Hoe meer je aanhaakt, hoe meer je wegbeweegt van je eigen centrum, hoe groter de kans om ziek te worden.

Dus wees wijs.

Kukel vrijelijk mee. Wanneer de omstandigheden dat van je vragen.

Voor de komende periode is het uitermate belangrijk dat je geen aandacht meer geeft aan deze hoax maar dat je in het Nu gaat Leven. Weg van de toekomst en het verleden, weg van facebook eh… de matrix en zijn programma’s. In je centrum. De energie in het Nu is het meest ondersteunend aan wie wij zijn. Daar draaien namelijk geen artificiële programma’s.

Daar is alleen maar Nu.

#matrixbewustzijn #durfteleven #stroomversnellers #LevensKunstenaar #OorspronkelijkLeven #Gezondheid

Deel je dit bericht als je het waardevol vond? Dank je wel!

Warme groet, Judith van Beers

www.judithvanbeers.nl

www.judithsfavorites.com

Hart, Lichaam en Mind. Werken die van jou al samen?

Het door Hille Dussel ontwikkelde beeldmerk voor dat waar ik voor sta!

Mijn oorsprong spreekt ook vrij-uit tegen jouw mind.
Dat klinkt ongeveer zo:

“hey You, hey Mind! hoe is het met je? zit je goed in je energie of maak je je eigenaar nog steeds zo moe met al dat denken en oordelen?

“HOI, JA DAT LUKT NOG STEEDS GOED HOOR WANT OH WEE ALS ER IETS VERANDERT, DAAR HOUD IK NIET VAN. HET IS ECHT ZOOOO FIJN ALS WE ALLEMAAL WETEN WAAR WE AAN TOE ZIJN! DAAROM BEN IK HET LIEFSTE IN CONTROLE”

“Oh okay, dus je hebt nog wel de leiding? weet je trouwens al dat dat helemaal niet de bedoeling is, dat jij de leiding hebt? want weet je, het is de bedoeling dat jij, net als mensen, weer gaat Samenwerken. Belangeloos. met het hart en het lichaam. en dat kan alleen maar als jij jezelf nederig maakt. weet je hoe dat moet?”

“JA HOOR, DAN HOUD IK TOCH GEWOON MIJN MOND?! DIE TRUC PAS IK WEL VAKER TOE.”

“Nou dat kan maar als je dat doet dan werk je nog steeds niet samen dus nee, dat is niet de bedoeling hoor. jij mag namelijk ook bestaan, Jij bent ook belangrijk”

“JA HAHA, DAT WEET IK TOCH. MAAR WAT IS DAN WEL DE BEDOELING WANT IK SNAP ER NIKS MEER VAN?”

“Dat jij gaat samenwerken met het hart en het lichaam en dat jullie echt naar elkaar gaan luisteren zodat jullie jullie mens, jullie eigenaar kunnen bekrachtigen in plaats van verwarren. Dat is echt een veel beter idee want dan word jij ook steeds veiliger”

“JA MAAR SAMENWERKEN DAT VIND IK ENG WANT ZE WILLEN MIJ TOCH NIET”

“nou, het hart wil samen met iedereen en het lichaam is zo blij dat hij niet alleen is want dan kan hij ontspannen dus je hoeft echt niet bang te zijn dat ze je afwijzen.”

“OKAY NOU IK KAN ALLES DUS DIT OOK HEUS WEL. EN ALS IK WEG WIL RENNEN, ALS IK HET TE ENG VIND, WAT MOET IK DAN DOEN?”

“dan zou ik blijven als ik jou was en het lichaam toestaan om haar emoties te voelen. dat is net zo belangrijk als jouw denken. voor jou is dat wellicht wel een moment om even stil te zijn. met emoties moet je je maar niet inlaten want die zijn belangrijk voor het lichaam en het hart. dankzij emoties kan een mens zichzelf bevrijden en mens zijn. dat klinkt als een goed idee toch?”

“MMM OKAY MAAR ALS IK HET NIET VERTROUW DAN GA IK OORDELEN HOOR!”

“afgesproken en wie weet wil je wel alleen kijken wat er gebeurt? dat kan jij namelijk ook heel goed, gewoon, kijken, aanschouwen. ik wens je dierbare ontmoetingen en mooie herinneringen en graag tot een andere keer ((<3))”

“JA, LATEN WE BINNENKORT EEN KEER WIJN DRINKEN, DAAR HEB IK WEL WEER EENS ZIN IN. DOEI!!!”

De webcirkel van 4 november as gaat over Autonomie of terwijl ‘in je eigen centrum staan’ en dat kunnen voelen en herkennen. Meedoen? https://judithvanbeers.webinargeek.com/in-je-kracht
Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Warme groet,

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change

chemische vervuiling scheepvaart

Mijn naam in dit leven op deze aarde is Judith van Beers. Ik kan in lagen ook buiten deze werkelijkheid zien. Ik bestudeer sinds mijn 17e levensjaar, intensief het menselijk gedrag en ben heel goed in voelen.

Vanwege een grote interesse in het denkvermogen en de (harts)kracht van de mens en vanuit 34 jaar waarnemen, voelen ontmoeten, heb ik dit artikel geschreven.

Vraagt u zich wellicht af wat mijn achtergrond is waardoor u de kennis of waarnemingen in dit artikel wel of niet serieus zult nemen? Dan kan ik u geruststellen. Ik schrijf namelijk alleen maar vanuit mijn eigen waarneming.

Het moment is aangekomen dat de mens afscheid mag nemen van het vele oordelen wat hij de laatste 20 jaar steeds meer is gaan doen. Samen, met alle meningen en aannames die daarbij horen, verloor de mens haar kracht tot waarheid herkennen, uit het zicht.

Ik wil u vragen om voelen, juist in deze tijd, weer tot uw grootste informatiebron te maken. Niet uw emoties maar voelen. Voelen in uw lichaam, voelen of het klopt. En van daaruit dit artikel te lezen.

Wanneer uw brein zich met uw hart verbindt, heeft u toegang tot een oneindig kennisveld wat in de kwantumfysica ‘the Field heet’. Wie weet helpt deze informatie u om weer waarheid te kunnen voelen.

Voel ze voor nu 🙂

Gewoon omdat u een galactisch Wezen bent.

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change (formerly known as Global Warming)

WHAT’S IN A WORD?

Milieucrisis: Crisis betekent keerpunt in het latijn. Wanneer we op de bodem van de put zijn aangekomen, zijn daar, voor zover ik kan zien, slechts twee mogelijkheden. Meestal is een crisis een keerpunt met een rigoureuze verandering als gevolg. Het woord crisis impliceert een beweging waardoor de andere mogelijkheid, vernietiging, mogelijk wordt vermeden. Belangrijk detail, het betreft hier het milieu. Milieu: de natuurlijke omgeving waarin wij Leven. Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft. Milieu crisis impliceert dus dat er een keerpunt nodig is in de omgeving waarin wij leven. In de natuurlijke omgeving, in de atmosfeer, de bodem en het water.

Climate Change: Klimaatverandering. Een verandering in mondiale of regionale klimaatpatronen. Deze veranderingen zijn volgens pers en gezien de aanpak toegedicht aan de omstandigheden waarin de aarde zich dankzij misbruik van de mens, bevindt maar dit is nooit werkelijk bewezen. Wat wel bewezen is is dat de aarde een levend organisme is en we weten dat ieder levend organisme verandert en (mee)beweegt met de gegeven omstandigheden. Zo kunnen we, gebaseerd op dat wat we weten en wat in alle onderzoeken bevestigd wordt, er van uitgaan dat het klimaat beweegt en ook dat dat precies de bedoeling is.

Van alles wat ik lees of zie rondom Climate Change of Milieu Crisis is het voor mij het meest opmerkelijke dat deze twee verschillende zaken, op één hoop worden gegooid. Wat me ook opvalt is dat er niet tot de kern wordt gekeken. Althans niet door de meeste mensen. Uiteraard is ook niet alles zichtbaar voor iedereen en uiteraard is dat ook de bedoeling.

De meeste mensen nemen dat wat zij waarnemen voor waar aan. Mensen weten niet dat zij slechts 5%, en dit is naar boven toe afgerond, kunnen waarnemen. Ook is oordeel een slechte informatiebron waardoor men zonder te voelen of het klopt wat er in het gezichtsveld verschijnt, voor waar wordt aangenomen.

De vraag die bij me opkomt is: wat zouden we zien en vooral doen als we alles konden waarnemen en zien wat hier werkelijk gebeurt? Als er dus transparantie, eerlijkheid en openheid zouden zijn en wij mensen onze eigen vermogens in zouden zetten om wel of niet bij de inhoud aan te haken?

De Milieu Crisis, waar de mensheid onderdeel van is, want niet alleen onze omgeving maar ook ons innerlijke humane milieu is in crisis, is veroorzaakt door bedrijven die exact wisten wat zij aan het doen waren. Daarnaast heeft onze overheid dit goedgekeurd door niet in te grijpen. Sterker nog, zij heeft veelal de weg vrijgemaakt voor vervuiling van ons milieu. Hele wetten zijn daarvoor aangepast. De overheid is in mijn ogen hierdoor crimineler dan de bedrijven die de milieuverontreiniging op hun naam hebben staan.

Dus nu we hier zorgvuldig naar hebben gekeken en de belangrijkste begrippen ontrafeld hebben, kunnen we constateren dat er een Milieu Crisis gaande is.

De aanpak tot het oplossen van een Milieu Crisis is een totaal andere dan die van het oplossen van een zogenaamde Climate Change. Nou bestaat die laatste dus niet werkelijk, althans er is niets gaande in het natuurlijke proces van de aarde waar wij nu actie op moeten ondernemen, waarop de mensheid direct in zou moeten grijpen.

Dankzij Geo-Enginering wordt de laatste 15 jaar het weer beïnvloedt en als er iets een klimaatverandering teweeg brengt dan is het dat. Was het u ook al opgevallen dat men tegenwoordig 15 dagen van tevoren het weer voorspelt? Dat kan dus dankzij Geo-Enginering. Het weer wordt tegenwoordig iedere dag beïnvloedt. De temperatuur, de hoeveelheid regen, het gebrek aan zonkracht dankzij de chemtrails.

Geo-Enginering heeft bovenal een zeer negatieve invloed op ons oorspronkelijke milieu. Maar heb je het weer onder controle dan heb je de akkerbouw, de waterstanden en dan daarmee de mensheid onder controle.

HAARP is nog een voorbeeld van Geo-Enginering. Hierbij een interessante uitleg voor wie daar meer van wil weten.

In het kader van Climate Change bestaan er allerlei maatregelen die tegenovergesteld werken. Al die maatregelen, allemaal, zijn meer milieubelastend dan hun originele voorganger. Denk hierbij aan spaarlampen, groene stroom of elektrische auto’s.

Accurate informatie die weg wordt gehouden uit de media over
Windmolens https://youtu.be/IFJqzZEm1b8
Spaarlampen https://youtu.be/KIn5rgyKFuU
Electrische autos https://youtu.be/uwUqJOuPVcA

Het is uitermate belangrijk dat je je realiseert dat de berichten in de reguliere media, veelal verzonnen zijn. En alleen maar om jou te misleiden. Herinner je je het afgelopen jaar dat in eerste instantie steeds beweerd werd dat bomen gekapt werden omdat ze ziek zouden zijn?

Ik ben op een paar plaatsen gaan kijken maar heb geen zieke boom aangetroffen. Heb jij weleens een zieke boom gezien? Ziekte bij een boom is vaak op te merken dankzij schimmelgroei. bovenaardse schimmelgroei. Of dankzij verkleurde, gekrulde bladeren. Lees hier meer over zieke bomen.

Onder de aarde, buiten ons zicht, ondersteunen de bomen elkaar. Ze werken samen en creëren een ondergronds netwerk zodat ze allemaal gezond blijven. Niemand heeft een voorkeurspositie. Geen enkele boom is belangrijker dan de andere. Men is gelijkwaardig aan elkaar. De natuur laat ons daarmee zien wat er nodig is om weer in de eigen kracht te komen: gelijkwaardigheid en samenwerken.

De natuur zal nooit, en al zeker niet in een crisis, zijn individuele belang leidend laten zijn en daarvoor in competitie gaan. De natuur werkt samen, als een natuurwet. Altijd. Behalve wanneer dieren elkaar opeten, dan is er een belang. Wanneer er geen belang is, ondersteunt de natuur elkaar.

De oorspronkelijke mens leeft volgens die natuurwet en ondersteunt de andere mens. In geval van een persoonlijke crisis, bijvoorbeeld ziekte, zien we dat nog steeds gebeuren. Dan zorgt je omgeving als bijna vanzelfsprekend voor je.

Competitie zien we overal om ons heen. Er wordt oorlog gevoerd voor centen of een stukje land. Er worden beslissingen genomen ten koste van de mens. Geld is belangrijker dan gezondheid. Feitelijk is dat competitie voortkomt vanuit ongelijkwaardigheid: jij niet, ik wel want ik vind mezelf belangrijker.

De mensen die onmenselijke keuzes uitvoeren, tonen geen berouw of spijt. Ze voeren uit. Hierdoor laten zij zien dat ze niet oorspronkelijk zijn of dat ze zich tenminste door iets anders dan de oorsprong laten leiden. Daarnaast laten zij ook zien dat zij een individueel belang hebben welke prevaleert boven het belang van de mens.

Als je dat kunt zien dan kun je ook zien dat een deel van de mensheid, geen oorspronkelijke mens is.  Dat kan immers niet anders, wanneer we de mens bekijken volgens deze natuurwetten.

Als zij niet oorspronkelijk zijn, wat zijn zij dan wel?

Eén ding staat buiten kijf zeg ik als mensenkenner: deze mensen, kunnen niet voelen. Ze hebben geen geweten, geen wroeging. Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze competitie voeren en daardoor separatie creëren.

Je hoeft alleen maar te kijken om te kunnen zien dat dit gaande is.

Wie ziet dit ook?

Met betrekking tot de bedrijven en overheden die wisten dat ze het milieu vervuilden en dat dus bewust deden en doen: nog nooit heeft iemand hen verantwoordelijk gemaakt voor de huidige of ontstane milieuschade. Nog nooit hebben ze hun shit, hun chemisch afval, moeten opruimen. Nog nooit hebben zij een dusdanige boete ontvangen waarna ze deze vervuiling nooit meer zouden overwegen om te doen. De boevenbende vertoont zich.

Nu is er een marionet ingezet in de vorm van een Zweeds pubermeisje die de menselijke waarneming moet afleiden en die de massa mag laten geloven dat de mensen, in plaats van de bedrijven, de schuldige zijn aan Cimate Change. “Aan wat?” “Aan Climate Change”

Ja maar, aan Climate Change hoeven wij burgers toch niets te doen?

Als Greta in integriteit zou zijn met wat zij beweert dan zou dit op haar spandoek staan en in haar speeches naar voren komen. Deze kennis is namelijk voor iedereen beschikbaar die zich in het onderwerp verdiept.

Maar weet u, de mens heeft ook slechts nihil invloed op de hoeveelheid CO2 of Stikstof (die ook sinds half september 2019 ineens over één kam worden geschoren) in de lucht. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.

En waarom worden die bedrijven die deze milieucrisis hebben veroorzaakt niet alsnog aangesproken om de schade die zij wereldwijd hebben berokkend te herstellen? Of in ieder geval de slachtoffers te vergoeden? Denk aan de grote vaart, de farmacie en Shell, waar met deze laatste, alle bedrijven die plastic fabriceren mee zijn verbonden. De grondstoffen van de plastic-chemie zijn tenslotte koolwaterstoffen afkomstig uit aardolieraffinage.

Is er een verborgen agenda waarom de aarde zich op zou moet warmen?

Want wanneer we zorgvuldig kijken naar wat er zoals gebeurt, dan lijkt het alsof dat plaatsvindt. Alles wordt gedoogd, wetten worden aangepast zodat het nog makkelijker kan. Reclames over zwaar milieubelastende producten (plastic, farmacie) blijven mogelijk en legaal. Ook de straling van 5G, een hoge milieu beschadigende frequentie die intervenieert met al wat leeft, zal milieuschade gaan brengen.

Dus. Ik kan niet anders constateren dan dat wij te maken hebben met belangen, die nog niet openbaar zijn en die schadelijk zijn voor alles wat leeft. 

Het beste wat we daarom kunnen doen is alles wat leeft, te versterken. En u weet het, vanuit de instructies van het vliegend personeel: in geval van een crisis dient u eerst bij uzelf een zuurstof masker op te zetten. Pas daarna kunt u anderen helpen.

Ik heb hem op, mijn zuurstofmasker. En u?

Heel graag tot een keer in real Life.

Fijne dag!

profiel

Judith van Beers

Laatste update 27/07/21

Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht.

Inschrijven voor Judith haar nieuwsbrief? http://eepurl.com/g3MrHL

Aside

“Stilte is een spoedcursus slimmer worden dan je mind” – Judith van Beers Voel je ook een verlangen tot rust? Tot weer meer jezelf zijn? Een lang weekend in stilte Met gelijkgestemden Inpluggen met jezelf Ontpluggen van de buitenwereld Luisteren … Lees verder

30 Dagen Detox Dag 7 t/m 30 – oa 5 dagen WaterVast

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Omdat ik me niet goed voelde, met name dag 7 t/m 17 lukte het me niet om te schrijven. Ik ben in die periode begonnen met filmen zodat ik op een snellere, en minder energierovende manier kon delen wat ik meemaakte. In die periode deed ik ook een 5-daagse watervast die me zwaar viel. Ook daar deel ik in deze video over.

 

 

Wil je meedoen met het detox experiment van 8 tot 28 januari? Meld je dan hier aan of lees eerst meer:

Ben jij benieuwd wat bepaalde soorten voeding, alcohol, suiker en bijvoorbeeld koffie, voor invloed hebben op jouw lichaam? Op je energie? Op je slaap? Op je humeur?

Wil je weer de leiding nemen in je leven?

Voelen wat bepaalde voeding met je lichaam doet?

Ben jij bereid tot een experiment?
Om even geen suiker te eten? Geen vlees/vis?
Geen gluten? Geen alcohol, koffie of zwarte thee te drinken.
Tijdelijk geen pakjes, zakjes of andere kant- en klare producten?

Durf jij de uitdaging met jezelf aan te gaan en vind je het gaaf om dit met een groep gelijkgestemden te doen die net als jij beter voor hun lichaam willen zorgen? Beter hun lichaam willen leren voelen? Beter om willen gaan met bijvoorbeeld emoties?

Je lichaam is het portaal tot voelen. Tot meer energie.
Tot in het hier en nu leven.

Het lichaam geeft je veel informatie wanneer je het serieus neemt.
Wanneer je goed voor je lichaam zorgt, en je dat je belangrijkste prioriteit maakt, neemt je bewustzijn toe en word je steeds weer herinnerd aan je oorsprong en aan dat wat er in dat moment gebeurt.

Op dinsdag 8 januari, als de kinderen weer naar school zijn en jij ook weer aan het werk bent, daag ik je uit om de 8 dagen die volgen iedere dag een experiment toe te voegen. Denk hierbij aan het laten staan van koffie, alcohol, suiker, gluten, vlees/vis, melkproducten en koolhydraten.

Daarna zijn er 4 dagen dat je al die dingen niet eet of drinkt en zo puur mogelijk eet of een darmreigingingskuur doet. Om nog meer los te laten.

Daarna heb je de keus om heel langzaam aan al die ingrediënten weer toe te voegen en onderwijl te voelen wat dat met je lichaam doet. Of niet want je kunt ze uiteraard ook voorlopig even skippen.

Vragen die je jezelf tijdens deze periode kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
Wat gebeurt er in mijn lichaam wanneer ik stop met koffie drinken of wanneer ik weer koffie neem? Hoe verteert mijn lichaam kaas? Vlees? Wat doen gluten met mijn lichaam? Met mijn energie?

Maar ook: Hoe trouw ben ik aan de afspraken die ik met jezelf maak? En wat kan ik doen om loyaal naar mezelf te zijn? Wat is het patroon van mijn mind waardoor ik toch weer … wil of neem?
Wat doen emoties met me, wil ik ze onderdrukken en zo ja waarmee?

Dit experiment is bedoeld als richtlijn en heb ik samengesteld vanuit mijn eigen ervaringen rondom de laatste 11 jaar detoxen en heel gezond eten en leven.

Tijdens de dagelijkse e-mails deel ik de kookboeken met je die ik heb gemaakt met vegan, glutenvrije en suikervrije gerechten. Ook deel ik oefeningen waardoor je gemakkelijker contact kunt maken met je lichaam en waarbij je goed voor jezelf kunt zorgen. En je krijgt opdrachten bijvoorbeeld ‘plan een massage” “borstel je lichaam” ga eens klanken en meer.

Het maakt niet uit hoe je nu eet. Stel je voor dat het enige wat je nu nog uit het rijtje 1 ding wel een of drinkt dan ligt daar een uitdaging en een mooi onderzoek voor je en waarschijnlijk een grote doorbraak.

Je hoeft van tevoren niets in huis te halen maar mocht je dat wel willen dan heb ik hier wat tips voor je zodat je kunt gaan oil pullen, borstelen, je lever of nieren kunt ontgiften et cetera.

Dit evenement is gratis en het is belangrijk dat je ervoor wilt gaan, in verbinding met jezelf en eventueel met de andere deelnemers. En weet je, al levert het je 1 waardevol ding op dan is dat al super tof!!

Je kunt je inschrijven via deze link

Super als je meedoet!!

Hartegroetjes,
Judith van Beers

6 december 2018

profiel arjan

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7 t/m 30

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 6 – Koud

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Vandaag voel ik dat de behoefte om minder te eten en om te verstillen toeneemt. Vanmiddag gaat mijn telefoon uit, ik moet eerst nog wat telefoontjes plegen) en ik wil me eigenlijk helemaal terugtrekken en met een joggingbroek op de bank. Maar ja, hondje Bobbie doet het niet goed op de kattenbak hahaha 😉

Pas om een uur of vier begin ik  een beetje trek te krijgen en ik maak een heerlijke smoothie van

 • spinazie
 • appel
 • cayennepeper
 • banaan
 • avocado
 • zonnebloempitten
 • halve citroen
 • water

20181110_101119

De vriendin die een paar dagen terug mijn chiazaad ontbijtje proefde, komt nu avondeten. Ik heb haar beloofd om iets lekkers te maken, Wie weet kan ik haar verleiden tot puurder eten, dat zou leuk zijn.

Ik maak een vegan gerecht in mijn gietijzeren wok met

 • kokosvet extra virgin
 • mosterdzaad
 • komijnzaad
 • verse curcuma
 • knoflook
 • ui
 • peper
 • keltisch zeezout
 • flespompoen
 • wortel
 • rode paprika (ik eet alleen maar rode paprika want die is rijp namelijk)
 • venkel
 • broccoli
 • bloemkool
 • geweekte bruine amandelen (rauwe noten zijn zeer zwaar verteerbaar voor je lichaam daarom is het noodzakelijk om ze 8 uur in water te weken en het weekwater weg te gooien. Het velletje wat om noten zit is onbewerkt giftig voor het menselijk lichaam. Zo goed is de noot verpakt zodat hij niet op wordt gegeten door ongenode gasten)
 • takje rozemarijn
 • en wat gefilterd water

Voor haar doe ik er geitenkaas over en ze vindt het heerlijk!

Om 13.30 gaat mijn telefoon uit. Na een uur wil ik een foto maken voor dit blog… mmmm die had ik niet verzonnen. Ik los het op door een foto te maken met mijn ipad al voelt ook dat niet helemaal integer. 

Ik heb het koud. Dat komt door het detoxen. Ik neem een magnesium bad om warm te worden. Dat helpt.

De komende dagen, wanneer ik ga vasten, schrijf ik geen dagelijks blog maar dan schrijf ik 1 blog over die dagen. Dus tot binnenkort!

10 november 2018

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 5 – Smoothie

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

IMG_8159

Vandaag haal ik mijn Vitamix uit het stof. Mijn Mercedes onder de blenders die al zoveel smoothies en rauwe soepen voor me maakte, krijgt weer plek op mijn aanrecht!

Ik merk dat de kennis van smoothies weg is gezakt en ik weer even goed moet nadenken: Wat waren ook al weer lekkere combi’s? Hoe doe je dat ook alweer allemaal???

Maf dat die kennis weg is gezakt terwijl ik een paar jaar terug nog rawfood workshops gaf.

En tering wat gaat die blender snel!!!!! Ik was blij dat ik de dop vast had…….  

Uiteindelijk werd mijn smoothie heerlijk met:

 • Rucola
 • Boerenkool
 • Avocado
 • Appel
 • Mandarijn
 • Sap van halve limoen
 • Cayennepeper
 • Gefilterd water
 • Rauwe cacao nibs
 • Gember
 • Rauw gedroogde mulberry voor een zoetje
 • Pompoenpitten

In het verleden voegde ik ook altijd wel maca toe of een andere superfood. Nu voel ik die behoefte helemaal niet omdat ik juist minder tot mij wil nemen.

Mijn lichaam wordt er in ieder geval heel blij van, van die groene smurrie 🙂

In de avond geef ik een webcirkel wat intens voor me is. Mijn energie is tgv de detox niet zo hoog vandaag en iemand met wie ik gister een mooie verbinding had, stuurt me vlak voor de cirkel een vervelend bericht. Duidelijk een poging om me in het labyrint te krijgen. Ik laat me niet uit mijn kracht halen en creëer een krachtige cirkel.

Wanneer ik na afloop beneden op de bank zit, mis ik een glas wijn. Het is de eerste keer dat ik, sinds mijn detox begon, wijn of alcohol mis. Dat had ik niet verwacht dat ik daar helemaal geen last van zou hebben want de wijn smaakte me te goed de laatste periode. In het verleden stopte ik elk half jaar wel een maand met alcohol drinken maar zo gemakkelijk als nu was het nog niet eerder.

Het vertelt me dat ik klaar ben met die afleiding. Wat een fijne realisatie.

De Bar-le-Duc is in de aanbieding bij de appie. Ik ga overstag en merk direct dat dit water me beter smaakt. Alsof het gemakkelijker naar binnen glijdt.

Ik neem waar.

Ik heb me voorgenomen om iedere dag een blog te schrijven maar ik merk dat dat een te groot commitment is voor nu, tijdens het vasten. Ik wil naar binnen keren, zijn met wat is. In stilte. Overmorgen gaat mijn telefoon uit. Die dagen zal ik ook geen blog schrijven. Ik wil nog meer de stilte in.

9 november 2018

Tot morgen!

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 4 – Aluminium

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Wanneer ik bijtijds en met een wekker op ben gestaan, zie ik mijn opgezwollen ogen en slaapplooien in de badkamerspiegel. Mmmm er is duidelijk iets gaande in dit lichaam.

Een wekker zet ik misschien 6 x per jaar, als ik ergens echt niet onderuit kom. Want eerlijk, zonder wekker wakker worden is het fijnste begin van de dag wat ik mezelf als ondernemer en mens kan geven.

Vandaag heb ik een bijscholing. Ik neem mijn rauwe crackers mee voor het geval de soep en de salade onvoldoende blijken te zijn.

Ik ben nog niet minder aan het eten maar ik weet dat dat vanzelf komt.

Vandaag schieten mijn hersenen in een enorme detox. De linkerkant boven mijn oor geeft een zeurderig, kloppende pijn. Ik voel dat dit heel belangrijk is en neem extra chlorella.

Chlorella heeft de eigenschap om zware metalen aan zich te binden waarna ze vervolgens het lichaam kunnen verlaten.

Het aluminium wat dankzij Chemtrails in hoge samenstelling in de lucht zit, ademen we in en komt via de longen in ons bloed en wordt van daaruit direct naar de hersenen vervoerd en opgeslagen.

Afbeeldingsresultaat voor aluminium

Er wordt beweerd dat Alzheimer regelmatig een misdiagnose is van een aluminium vergiftiging.

Drinken uit blik of het gebruik van alumiumfolie in de keuken doe ik om deze reden al heel lang niet meer. Wist je trouwens dat het gebruik van aluminiumfolie om gezondheidsredenen verboden is in de restaurantkeuken? Nu weet je ook waarom.

Silicium neem ik de komende dagen een beetje extra. Dat ruimt, samen met chlorella,  het aluminium voor me op.

8 november 2018

Tot morgen!

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma

Midwinter Stilteweekend Drenthe 21 – 23 december 2018

op venwoude
Voel je ook een verlangen tot rust?
Tot meer jezelf worden?
Een weekend in stilte
Met gelijkgestemden
Inpluggen bij jezelf
Luisteren naar jezelf in de Stilte
Inzichten krijgen
Ontdekken
Waarheid voelen
Goed voor jezelf zorgen
Ruimte maken
Verstillen.
Herinneren.
De Stilte doet het.
We zijn van 21 – 23 december van harte welkom op Smalhoorn in Drenthe om naar binnen te keren, in stilte te Zijn en ons te verbinden met onszelf.
Om ruis te laten verstillen.
Zodat we ons herinneren wie we werkelijk zijn en die kant op gaan bewegen.
In ieders leven is veel afleiding waardoor we veelal vanuit reactiviteit relateren en/of handelen waardoor we van onze kracht vandaan bewegen in plaats van er naar toe.
Stilte helpt ons herinneren aan ons pad, aan wat de bedoeling is, aan voelen en aan dat wat ons bekrachtigt.
Vanaf 16.30 uur ben je op vrijdag 21 december van harte welkom. Je hebt dan tijd om je slaapplek in te richten en te arriveren.
Om 18 uur is er een gezamenlijke potluck zodat we een eigen bijdrage inbrengen en we elkaar, voorafgaand aan de stilte, kunnen leren kennen en we iets persoonlijks delen van onszelf. (Bij een potluck neemt iedereen zijn zelfgemaakte lievelingsgerecht voor 2-3 personen mee waardoor er een tafel aan overvloed en ontstaat).
Na het diner gaan we ons voorbereiden op het vuur en een ritueel waarbij we de stilte zullen verwelkomen onder het licht van de volle maan.
Op zaterdag en zondag beginnen we de dag om 8 uur met een “maak je lichaam wakker” bewegingsritueel.
Hierna ontbijten we. Om 10.30 uur en 20.00 uur komen we samen en doorbreken we de stilte om vragen te kunnen stellen en beantwoorden zodat we daarna dieper in de stilte kunnen zakken.
Net wat je behoefte is kun je bewegen. Er is een moment voor Sauna, de Hottub en een moment voor een wandeling. Of twee.  Je kunt ook (tegen betaling) een massage boeken bij massagetherapeut Gherina van der Vuurst.
Eten wordt voor ons bereid door Maria en is vega, suiker- en glutenvrij. Er zal volop fruit en ander gezond lekkers zijn.
Slapen doen we in een cabina: een semi afgesloten ruimte waarvan de laatste 50 cm tot het plafond van de muur ontbreekt. Zo blijven we ook tijdens onze slaap, met elkaar verbonden.
Uiteraard is geen enkel programmaonderdeel verplicht. Het is de bedoeling dat je dit weekend zoveel mogelijk waarde voor jezelf creëert en dat je voelt wat waar is voor jou en dat je evenzo beweegt. Wel adviseer ik je om tenminste bij het open- en sluitingsritueel aanwezig te zijn en om je telefoon het hele weekend uit te laten. Tzt geven we je een nummer door voor jouw thuisblijvers zodat je dat met een gerust hart kunt doen.
Afsluiten doen we op zondag om 17 uur.
Wat kun je leren/ontdekken dit weekend?
* de destructieve patronen in je denken, van je mind
* hoe je de stilte in je hoofd in een seconde kunt verwelkomen
* hoe je goed voor jezelf zorgt
* hoe je mind de neiging heeft tot saboteren en je steeds weer uit je kracht haalt
* hoe waarnemen je kracht vergroot
* hoe je angsten je telkens tot stilstand brengen
* dat stilte je versterkt en nodig is om te blijven inchecken met jezelf
* de kracht van keuze (en nee zeggen)
* wat je ontkracht en bekrachtigt
* dat je lichaam de ingang is tot waarheid en oorsprong
* wie jij bent en wat de bedoeling is
* je ruimte in de stilte te pakken
Wil je mee? De kosten voor deelname zijn € 247,-. Dit is inclusief btw, biologisch vegetarisch eten, fruit, koffie, thee, twee overnachtingen, 1x sauna en hottub en de begeleiding van Judith en haar team.
Dit weekend is voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar.
Aanmelden kan door een pb te sturen of een email naar judith@judithvanbeers.nl
Feedbacks naar aanleiding van een vorig weekend:
“Wat ik ontdekt heb is de immense kracht die uitgaat van de stilte, die zelfs voor elkaar krijgt dat mijn gedachten stoppen. Ik kon er altijd wel mee omgaan. Maar nu heb ik ook een middel om ze te stoppen. Dat is heel waardevol in een hectisch leven met kleine kinderen.”
“Van tevoren had ik niet gedacht dat de stilte zo’n kracht zou hebben, dat dit weekend mij zo mijn eigen kracht zou tonen.”
“Dit weekend ben ik weer in mezelf gaan geloven. Dankbaar dat ik mezelf durfde over te geven, dat ik er mag zijn. Ik krijg weer een plek in mijn leven. Dank je wel Judith.”
“Ik ben dankbaar voor alle cadeaus in dit weekend. De zon, de stilte, het lekkere eten, de massages, de fijne plek en jullie fijne verzorging. Groots genieten, dank je wel!”
Judith van Beers – Stroomversneller (1968) begeleidt dit weekend. Zij begeleidt mensen, individueel en in groepen zodat zij goed voor zichzelf leren zorgen en vanuit de eigen oorspronkelijke kracht leven. Zij heeft sinds 2004 een natuurgeneeskundige praktijk in Bodegraven. Zij is LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. Zij is Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.
Aanmelden? judith@judithvanbeers.nl

Super als je meegaat!

Hartegroet,

Judith van Beers

profiel arjan

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

30 Dagen Detox Dag 3 – Bobbie

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Yeah de bestelling van de groothandel kwam vandaag binnen. Dat geeft de burger moed  de komende nog 27 dagen 🙂 

In deze Blije Doos 😉 zitten Rauwe crackers, nieuw uit te proberen haver toastjes met zaden en alleen maar goede ingrediënten, kokoswater en wat rauwe reepjes. Voor onderweg en eventuele ‘nood’. 

In de avond komt een vriendin langs die weet dat ik aan het detoxen ben. De slimmerd, ze neemt haar eigen wijn mee 🙂 Ik trakteer mezelf op een glaasje Amé om zodoende toch wat drink pret te hebben en dat helpt want thee en water komen me inmiddels een mijn neus uit. 

Wanneer je detoxed of aan het vasten bent is het noodzakelijk om tenminste 2-3 liter water te drinken. Naast je kruidenthee en/of je smoothies. Het water versnelt je stroom en stimuleert de afvoerende organen als nieren, lymfe en lever waardoor de toxines sneller afgevoerd worden.

Ik merk dat het me moeite kost, zoveel water drinken. Voorheen had ik in dit huis een waterfiltersysteem. Die heb ik niet meer en ik doe het nu weer met een Britta waterfilter. Wat het filter tegenhoudt is in ieder geval kalk. Verder voelt het water dood, futloos en ik proef een niet zo lekkere bijsmaak.

Morgen zal ik een pak bar-le-duc kopen om te voelen of dat beter water voor me is. Al ben ik heel erg tegen de verpakking en de aanslag die dat heeft op de aarde. Echter,  wanneer je je lichaam op schoont, is het wel belangrijk om zo schoon mogelijk water te drinken.

Ik word me bewust dat ik te gemakkelijk omga met de supplementen. Ik neem duidelijk te weinig mineralen want nu de eerste toxines loskomen, dat begint op dag 2 of 3 en uit zich in hoofd- en spierpijn, merk ik dat mijn benen zwaar zijn en mijn lichaam stram,  wanneer ik beweeg.

Ik loop deze dag extra veel buiten, met mijn hond Bobbie en geniet er extra van. Mijn spieren blijven stram, dat wel. Einde middag besluit ik eens goed naar mijn supplementen te kijken en maak ik een plan in plaats van ze alleen intuïtief innemen.

Ik besluit mijn keuze qua supplementen zichtbaar te maken en maak een mapje aan in mijn winkel om dat te bereiken. Dat helpt mij ook om ze daadwerkelijk in te nemen.

Dat lopen met Bobbie doe ik sinds hij een klein jaar geleden bij me kwam. Hij was toen pas 7,5 week oud.  Het doet me heel goed om samen met hem de omgeving te verkennen en op sommige dagen lopen we samen zo maar 10 kilometer. Zo’n maatje, die steeds bij me is is een bijzondere ervaring voor me. Wanneer we buiten zijn, geniet ik van de natuur, van Bobbie en de andere dieren, van de zon op mijn huid en de wind in mijn haren.

IMG_1215

foto : Margje Jansen ©2018

7 november 2018

Tot morgen!

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‘In Je Kracht sessies’ en lezingen en webcirkels rondom ‘In je Kracht – thema depressie of narcisme’ door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma