Categorie archief: Persoonlijk Bewustzijn

Hart, Lichaam en Mind. Werken die van jou al samen?

Het door Hille Dussel ontwikkelde beeldmerk voor dat waar ik voor sta!

Mijn oorsprong spreekt ook vrij-uit tegen jouw mind.
Dat klinkt ongeveer zo:

“hey You, hey Mind! hoe is het met je? zit je goed in je energie of maak je je eigenaar nog steeds zo moe met al dat denken en oordelen?

“HOI, JA DAT LUKT NOG STEEDS GOED HOOR WANT OH WEE ALS ER IETS VERANDERT, DAAR HOUD IK NIET VAN. HET IS ECHT ZOOOO FIJN ALS WE ALLEMAAL WETEN WAAR WE AAN TOE ZIJN! DAAROM BEN IK HET LIEFSTE IN CONTROLE”

“Oh okay, dus je hebt nog wel de leiding? weet je trouwens al dat dat helemaal niet de bedoeling is, dat jij de leiding hebt? want weet je, het is de bedoeling dat jij, net als mensen, weer gaat Samenwerken. Belangeloos. met het hart en het lichaam. en dat kan alleen maar als jij jezelf nederig maakt. weet je hoe dat moet?”

“JA HOOR, DAN HOUD IK TOCH GEWOON MIJN MOND?! DIE TRUC PAS IK WEL VAKER TOE.”

“Nou dat kan maar als je dat doet dan werk je nog steeds niet samen dus nee, dat is niet de bedoeling hoor. jij mag namelijk ook bestaan, Jij bent ook belangrijk”

“JA HAHA, DAT WEET IK TOCH. MAAR WAT IS DAN WEL DE BEDOELING WANT IK SNAP ER NIKS MEER VAN?”

“Dat jij gaat samenwerken met het hart en het lichaam en dat jullie echt naar elkaar gaan luisteren zodat jullie jullie mens, jullie eigenaar kunnen bekrachtigen in plaats van verwarren. Dat is echt een veel beter idee want dan word jij ook steeds veiliger”

“JA MAAR SAMENWERKEN DAT VIND IK ENG WANT ZE WILLEN MIJ TOCH NIET”

“nou, het hart wil samen met iedereen en het lichaam is zo blij dat hij niet alleen is want dan kan hij ontspannen dus je hoeft echt niet bang te zijn dat ze je afwijzen.”

“OKAY NOU IK KAN ALLES DUS DIT OOK HEUS WEL. EN ALS IK WEG WIL RENNEN, ALS IK HET TE ENG VIND, WAT MOET IK DAN DOEN?”

“dan zou ik blijven als ik jou was en het lichaam toestaan om haar emoties te voelen. dat is net zo belangrijk als jouw denken. voor jou is dat wellicht wel een moment om even stil te zijn. met emoties moet je je maar niet inlaten want die zijn belangrijk voor het lichaam en het hart. dankzij emoties kan een mens zichzelf bevrijden en mens zijn. dat klinkt als een goed idee toch?”

“MMM OKAY MAAR ALS IK HET NIET VERTROUW DAN GA IK OORDELEN HOOR!”

“afgesproken en wie weet wil je wel alleen kijken wat er gebeurt? dat kan jij namelijk ook heel goed, gewoon, kijken, aanschouwen. ik wens je dierbare ontmoetingen en mooie herinneringen en graag tot een andere keer ((<3))”

“JA, LATEN WE BINNENKORT EEN KEER WIJN DRINKEN, DAAR HEB IK WEL WEER EENS ZIN IN. DOEI!!!”

De webcirkel van 4 november as gaat over Autonomie of terwijl ‘in je eigen centrum staan’ en dat kunnen voelen en herkennen. Meedoen? https://judithvanbeers.webinargeek.com/in-je-kracht
Nieuwsbrief ontvangen? http://eepurl.com/dtH4u1

Warme groet,

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change

chemische vervuiling scheepvaart

Mijn naam in dit leven is Judith van Beers en ik ben gedragsdeskundige. Ik bestudeer sinds mijn 17e levensjaar, intensief het menselijk gedrag.

Ik doe dat beroepsmatig en vanwege een grote interesse in het denkvermogen en de (harts)kracht van de mens. Vanuit 34 jaar waarnemen, observeren en bestuderen, heb ik dit artikel geschreven.

Vraagt u zich wellicht af wat mijn achtergrond is, onderaan dit artikel beschrijf ik in een paar zinnen een aantal van mijn beroepsopleidingen.

Het moment is aangekomen dat we gemeenschappelijk afscheid mogen nemen met het vele oordelen wat de mens de laatste 20 jaar steeds meer is gaan doen. Samen, met alle meningen en aannames die daarbij horen, verloor de mens haar kracht tot waarheid voelen uit het oog.

Ik wil u vragen om voelen weer tot uw grootste informatiebron te maken. Niet uw emoties maar voelen. Voelen in uw lichaam, voelen of het klopt. En van daaruit dit artikel te lezen.

Wanneer uw brein zich met uw hart verbindt, heeft u toegang tot een oneindig kennisveld wat in de kwantumfysica ‘The Field heet’. Wie weet helpt deze informatie u om weer waarheid te kunnen voelen.

Voel ze voor nu ūüôā

Judith van Beers

Over de Milieu Crisis & Climate Change (formerly known as Global Warming)

WHAT’S IN A WORD?

Milieucrisis: Crisis betekent keerpunt in het latijn. Wanneer we op de bodem van de put zijn aangekomen, zijn daar, voor zover ik kan zien, slechts twee mogelijkheden. Meestal is een crisis een keerpunt met een rigoureuze verandering als gevolg. Het woord crisis impliceert een beweging waardoor de andere mogelijkheid, vernietiging, mogelijk wordt vermeden. Belangrijk detail, het betreft hier het milieu. Milieu: de natuurlijke omgeving waarin wij Leven. Een milieu is het geheel van de atmosfeer, bodem en water die invloed hebben op de levende organismen: planten, dieren en mensen. In letterlijke zin betekent het milieu de omgeving waarin men leeft. Milieu crisis impliceert dus dat er een keerpunt nodig is in de omgeving waarin wij leven. In de natuurlijke omgeving, in de atmosfeer, de bodem en het water.

Climate Change: Klimaatverandering. Een verandering in mondiale of regionale klimaatpatronen. Deze veranderingen zijn volgens pers en gezien de aanpak toegedicht aan de omstandigheden waarin de aarde zich dankzij misbruik van de mens, bevindt maar dit is nooit werkelijk bewezen. Wat wel bewezen is is dat de aarde een levend organisme is en we weten dat ieder levend organisme verandert en (mee)beweegt met de gegeven omstandigheden. Zo kunnen we, gebaseerd op dat wat we weten en wat in alle onderzoeken bevestigd wordt, er van uitgaan dat het klimaat beweegt en ook dat dat precies de bedoeling is.

Van alles wat ik lees of zie rondom Climate Change of Milieu Crisis is het voor mij het meest opmerkelijke dat deze twee verschillende zaken, op één hoop worden gegooid. Wat me ook opvalt is dat er niet tot de kern wordt gekeken. Althans niet door de meeste mensen. Uiteraard is ook niet alles zichtbaar voor iedereen en uiteraard is dat ook de bedoeling.

De meeste mensen nemen dat wat zij waarnemen voor waar aan. Mensen weten niet dat zij slechts 5%, en dit is naar boven toe afgerond, kunnen waarnemen. Ook is oordeel een slechte informatiebron waardoor men zonder te voelen of het klopt wat er in het gezichtsveld verschijnt, voor waar wordt aangenomen.

De vraag die bij me opkomt is: wat zouden we zien en vooral doen als we alles konden waarnemen en zien wat hier werkelijk gebeurt? Als er dus transparantie, eerlijkheid en openheid zouden zijn en wij mensen onze eigen vermogens in zouden zetten om wel of niet bij de inhoud aan te haken?

De Milieu Crisis, waar de mensheid onderdeel van is, want niet alleen onze omgeving maar ook ons innerlijke humane milieu is in crisis, is veroorzaakt door bedrijven die exact wisten wat zij aan het doen waren. Daarnaast heeft onze overheid dit goedgekeurd door niet in te grijpen. Sterker nog, zij heeft veelal de weg vrijgemaakt voor vervuiling van ons milieu. Hele wetten zijn daarvoor aangepast. De overheid is in mijn ogen hierdoor crimineler dan de bedrijven die de milieuverontreiniging op hun naam hebben staan.

Dus nu we hier zorgvuldig naar hebben gekeken en de belangrijkste begrippen ontrafeld hebben, kunnen we constateren dat er een Milieu Crisis gaande is.

De aanpak tot het oplossen van een Milieu Crisis is een totaal andere dan die van het oplossen van een zogenaamde Climate Change. Nou bestaat die laatste dus niet werkelijk, althans er is niets gaande in het natuurlijke proces van de aarde waar wij nu actie op moeten ondernemen, waarop de mensheid direct in zou moeten grijpen.

Dankzij Geo-Enginering wordt de laatste 15 jaar het weer be√Įnvloedt en als er iets een klimaatverandering teweeg brengt dan is het dat. Was het u ook al opgevallen dat men tegenwoordig 15 dagen van tevoren het weer voorspelt? Dat kan dus dankzij Geo-Enginering. Het weer wordt tegenwoordig iedere dag be√Įnvloedt. De temperatuur, de hoeveelheid regen, het gebrek aan zonkracht dankzij de chemtrails.

Geo-Enginering heeft bovenal een zeer negatieve invloed op ons oorspronkelijke milieu. Maar heb je het weer onder controle dan heb je de akkerbouw, de waterstanden en dan daarmee de mensheid onder controle.

HAARP is nog een voorbeeld van Geo-Enginering. Hierbij een interessante uitleg voor wie daar meer van wil weten.

In het kader van Climate Change bestaan er allerlei maatregelen die tegenovergesteld werken. Al die maatregelen, allemaal, zijn meer milieubelastend dan hun originele voorganger. Denk hierbij aan spaarlampen, groene stroom of elektrische auto’s.

Accurate informatie die weg wordt gehouden uit de media over
Windmolens https://youtu.be/IFJqzZEm1b8
Spaarlampen https://youtu.be/KIn5rgyKFuU
Electrische autos https://youtu.be/uwUqJOuPVcA

Het is uitermate belangrijk dat je je realiseert dat de berichten in de reguliere media, veelal verzonnen zijn. En alleen maar om jou te misleiden. Herinner je je het afgelopen jaar dat in eerste instantie steeds beweerd werd dat bomen gekapt werden omdat ze ziek zouden zijn?

Ik ben op een paar plaatsen gaan kijken maar heb geen zieke boom aangetroffen. Heb jij weleens een zieke boom gezien? Ziekte bij een boom is vaak op te merken dankzij schimmelgroei. bovenaardse schimmelgroei. Of dankzij verkleurde, gekrulde bladeren. Lees hier meer over zieke bomen.

Onder de aarde, buiten ons zicht, ondersteunen de bomen elkaar. Ze werken samen en cre√ęren een ondergronds netwerk zodat ze allemaal gezond blijven. Niemand heeft een voorkeurspositie. Geen enkele boom is belangrijker dan de andere. Men is gelijkwaardig aan elkaar. De natuur laat ons daarmee zien wat er nodig is om weer in de eigen kracht te komen: gelijkwaardigheid en samenwerken.

De natuur zal nooit, en al zeker niet in een crisis, zijn individuele belang leidend laten zijn en daarvoor in competitie gaan. De natuur werkt samen, als een natuurwet. Altijd. Behalve wanneer dieren elkaar opeten, dan is er een belang. Wanneer er geen belang is, ondersteunt de natuur elkaar.

De oorspronkelijke mens leeft volgens die natuurwet en ondersteunt de andere mens. In geval van een persoonlijke crisis, bijvoorbeeld ziekte, zien we dat nog steeds gebeuren. Dan zorgt je omgeving als bijna vanzelfsprekend voor je.

Competitie zien we overal om ons heen. Er wordt oorlog gevoerd voor centen of een stukje land. Er worden beslissingen genomen ten koste van de mens. Geld is belangrijker dan gezondheid. Feitelijk is dat competitie voortkomt vanuit ongelijkwaardigheid: jij niet, ik wel want ik vind mezelf belangrijker.

De mensen die onmenselijke keuzes uitvoeren, tonen geen berouw of spijt. Ze voeren uit. Hierdoor laten zij zien dat ze niet oorspronkelijk zijn of dat ze zich tenminste door iets anders dan de oorsprong laten leiden. Daarnaast laten zij ook zien dat zij een individueel belang hebben welke prevaleert boven het belang van de mens.

Als je dat kunt zien dan kun je ook zien dat een deel van de mensheid, geen oorspronkelijke mens is.  Dat kan immers niet anders, wanneer we de mens bekijken volgens deze natuurwetten.

Als zij niet oorspronkelijk zijn, wat zijn zij dan wel?

E√©n ding staat buiten kijf zeg ik als mensenkenner: deze mensen, kunnen niet voelen. Ze hebben geen geweten, geen wroeging. Ze zijn zo geprogrammeerd dat ze competitie voeren en daardoor separatie cre√ęren.

Je hoeft alleen maar te kijken om te kunnen zien dat dit gaande is.

Wie ziet dit ook?

Met betrekking tot de bedrijven en overheden die wisten dat ze het milieu vervuilden en dat dus bewust deden en doen: nog nooit heeft iemand hen verantwoordelijk gemaakt voor de huidige of ontstane milieuschade. Nog nooit hebben ze hun shit, hun chemisch afval, moeten opruimen. Nog nooit hebben zij een dusdanige boete ontvangen waarna ze deze vervuiling nooit meer zouden overwegen om te doen. De boevenbende vertoont zich.

Nu is er een marionet ingezet in de vorm van een Zweeds pubermeisje die de menselijke waarneming moet afleiden en die de massa mag laten geloven dat de mensen, in plaats van de bedrijven, de schuldige zijn aan Cimate Change. “Aan wat?” “Aan Climate Change”

Ja maar, aan Climate Change hoeven wij burgers toch niets te doen?

Als Greta in integriteit zou zijn met wat zij beweert dan zou dit op haar spandoek staan en in haar speeches naar voren komen. Deze kennis is namelijk voor iedereen beschikbaar die zich in het onderwerp verdiept.

Maar weet u, de mens heeft ook slechts nihil invloed op de hoeveelheid CO2 of Stikstof (die ook sinds half september 2019 ineens over één kam worden geschoren) in de lucht. Dat zet dus geen zoden aan de dijk.

En waarom worden die bedrijven die deze milieucrisis hebben veroorzaakt niet alsnog aangesproken om de schade die zij wereldwijd hebben berokkend te herstellen? Of in ieder geval de slachtoffers te vergoeden? Denk aan de grote vaart, de farmacie en Shell, waar met deze laatste, alle bedrijven die plastic fabriceren mee zijn verbonden. De grondstoffen van de plastic-chemie zijn tenslotte koolwaterstoffen afkomstig uit aardolieraffinage.

Is er een verborgen agenda waarom de aarde zich op zou moet warmen?

Want wanneer we zorgvuldig kijken naar wat er zoals gebeurt, dan lijkt het alsof dat plaatsvindt. Alles wordt gedoogd, wetten worden aangepast zodat het nog makkelijker kan. Reclames over zwaar milieubelastende producten (plastic, farmacie) blijven mogelijk en legaal. Ook de straling van 5G, een hoge milieu beschadigende frequentie die intervenieert met al wat leeft, zal milieuschade gaan brengen.

Dus. Ik kan niet anders constateren dan dat wij te maken hebben met belangen, die nog niet openbaar zijn en die schadelijk zijn voor alles wat leeft. 

Het beste wat we daarom kunnen doen is alles wat leeft, te versterken. En u weet het, vanuit de instructies van het vliegend personeel: in geval van een crisis dient u eerst bij uzelf een zuurstof masker op te zetten. Pas daarna kunt u anderen helpen.

Ik heb hem op, mijn zuurstofmasker. En u?

Heel graag tot een keer in real Life.

Fijne dag!

profiel

Judith van Beers

Judith van Beers ‚Äď Stroomversneller (1968) begeleidt begeleidt mensen, individueel en in groepen, terug in integriteit met zichzelf en terug naar Leven vanuit oorspronkelijke kracht. Zij werkt door het gehele land en woont centraal in Nederland waar zij ook sessies geeft. Van origine is zij A-verpleegkundige en docent coaching & begeleiding op de HvA. Zij is LifeCoach, Ervaringsgericht Trainer, NLP, Transactionele Analyse, NEI & EIK therapeut. Zij is Doula, Celzoutentherapeut en Voedingsspecialist.

Inschrijven voor Judith haar wekelijkse nieuwsbrief? http://eepurl.com/dtH4u1

Aside

“Stilte is een spoedcursus slimmer worden dan je mind” – Judith van Beers Voel je ook een verlangen tot rust? Tot weer meer jezelf zijn? Een lang weekend in stilte Met gelijkgestemden Inpluggen met jezelf Ontpluggen van de buitenwereld Luisteren … Lees verder

30 Dagen Detox Dag 7 t/m 30 – oa 5 dagen WaterVast

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Omdat ik me niet goed voelde, met name dag 7 t/m 17 lukte het me niet om te schrijven. Ik ben in die periode begonnen met filmen zodat ik op een snellere, en minder energierovende manier kon delen wat ik meemaakte. In die periode deed ik ook een 5-daagse watervast die me zwaar viel. Ook daar deel ik in deze video over.

 

 

Wil je meedoen met het detox experiment van 8 tot 28 januari? Meld je dan hier aan of lees eerst meer:

Ben jij benieuwd wat bepaalde soorten voeding, alcohol, suiker en bijvoorbeeld koffie, voor invloed hebben op jouw lichaam? Op je energie? Op je slaap? Op je humeur?

Wil je weer de leiding nemen in je leven?

Voelen wat bepaalde voeding met je lichaam doet?

Ben jij bereid tot een experiment?
Om even geen suiker te eten? Geen vlees/vis?
Geen gluten? Geen alcohol, koffie of zwarte thee te drinken.
Tijdelijk geen pakjes, zakjes of andere kant- en klare producten?

Durf jij de uitdaging met jezelf aan te gaan en vind je het gaaf om dit met een groep gelijkgestemden te doen die net als jij beter voor hun lichaam willen zorgen? Beter hun lichaam willen leren voelen? Beter om willen gaan met bijvoorbeeld emoties?

Je lichaam is het portaal tot voelen. Tot meer energie.
Tot in het hier en nu leven.

Het lichaam geeft je veel informatie wanneer je het serieus neemt.
Wanneer je goed voor je lichaam zorgt, en je dat je belangrijkste prioriteit maakt, neemt je bewustzijn toe en word je steeds weer herinnerd aan je oorsprong en aan dat wat er in dat moment gebeurt.

Op dinsdag 8 januari, als de kinderen weer naar school zijn en jij ook weer aan het werk bent, daag ik je uit om de 8 dagen die volgen iedere dag een experiment toe te voegen. Denk hierbij aan het laten staan van koffie, alcohol, suiker, gluten, vlees/vis, melkproducten en koolhydraten.

Daarna zijn er 4 dagen dat je al die dingen niet eet of drinkt en zo puur mogelijk eet of een darmreigingingskuur doet. Om nog meer los te laten.

Daarna heb je de keus om heel langzaam aan al die ingredi√ęnten weer toe te voegen en onderwijl te voelen wat dat met je lichaam doet. Of niet want je kunt ze uiteraard ook voorlopig even skippen.

Vragen die je jezelf tijdens deze periode kunt stellen zijn bijvoorbeeld:
Wat gebeurt er in mijn lichaam wanneer ik stop met koffie drinken of wanneer ik weer koffie neem? Hoe verteert mijn lichaam kaas? Vlees? Wat doen gluten met mijn lichaam? Met mijn energie?

Maar ook: Hoe trouw ben ik aan de afspraken die ik met jezelf maak? En wat kan ik doen om loyaal naar mezelf te zijn? Wat is het patroon van mijn mind waardoor ik toch weer … wil of neem?
Wat doen emoties met me, wil ik ze onderdrukken en zo ja waarmee?

Dit experiment is bedoeld als richtlijn en heb ik samengesteld vanuit mijn eigen ervaringen rondom de laatste 11 jaar detoxen en heel gezond eten en leven.

Tijdens de dagelijkse e-mails deel ik de kookboeken met je die ik heb gemaakt met vegan, glutenvrije en suikervrije gerechten. Ook deel ik oefeningen waardoor je gemakkelijker contact kunt maken met je lichaam en waarbij je goed voor jezelf kunt zorgen. En je krijgt opdrachten bijvoorbeeld ‘plan een massage” “borstel je lichaam” ga eens klanken en meer.

Het maakt niet uit hoe je nu eet. Stel je voor dat het enige wat je nu nog uit het rijtje 1 ding wel een of drinkt dan ligt daar een uitdaging en een mooi onderzoek voor je en waarschijnlijk een grote doorbraak.

Je hoeft van tevoren niets in huis te halen maar mocht je dat wel willen dan heb ik hier wat tips voor je zodat je kunt gaan oil pullen, borstelen, je lever of nieren kunt ontgiften et cetera.

Dit evenement is gratis en het is belangrijk dat je ervoor wilt gaan, in verbinding met jezelf en eventueel met de andere deelnemers. En weet je, al levert het je 1 waardevol ding op dan is dat al super tof!!

Je kunt je inschrijven via deze link

Super als je meedoet!!

Hartegroetjes,
Judith van Beers

6 december 2018

profiel arjan

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de¬†Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‚ÄėIn Je Kracht sessies‚Äô en lezingen en webcirkels rondom ‚ÄėIn je Kracht ‚Äď thema depressie of narcisme‚Äô door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7 t/m 30

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 6 – Koud

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Vandaag voel ik dat de behoefte om minder te eten en om te verstillen toeneemt. Vanmiddag gaat mijn telefoon uit, ik moet eerst nog wat telefoontjes plegen) en ik wil me eigenlijk helemaal terugtrekken en met een joggingbroek op de bank. Maar ja, hondje Bobbie doet het niet goed op de kattenbak hahaha ūüėČ

Pas om een uur of vier begin ik  een beetje trek te krijgen en ik maak een heerlijke smoothie van

 • spinazie
 • appel
 • cayennepeper
 • banaan
 • avocado
 • zonnebloempitten
 • halve citroen
 • water

20181110_101119

De vriendin die een paar dagen terug mijn chiazaad ontbijtje proefde, komt nu avondeten. Ik heb haar beloofd om iets lekkers te maken, Wie weet kan ik haar verleiden tot puurder eten, dat zou leuk zijn.

Ik maak een vegan gerecht in mijn gietijzeren wok met

 • kokosvet extra virgin
 • mosterdzaad
 • komijnzaad
 • verse curcuma
 • knoflook
 • ui
 • peper
 • keltisch zeezout
 • flespompoen
 • wortel
 • rode paprika (ik eet alleen maar rode paprika want die is rijp namelijk)
 • venkel
 • broccoli
 • bloemkool
 • geweekte bruine amandelen (rauwe noten zijn zeer zwaar verteerbaar voor je lichaam daarom is het noodzakelijk om ze 8 uur in water te weken en het weekwater weg te gooien. Het velletje wat om noten zit is onbewerkt giftig voor het menselijk lichaam. Zo goed is de noot verpakt zodat hij niet op wordt gegeten door ongenode gasten)
 • takje rozemarijn
 • en wat gefilterd water

Voor haar doe ik er geitenkaas over en ze vindt het heerlijk!

Om 13.30 gaat mijn telefoon uit. Na een uur wil ik een foto maken voor dit blog… mmmm die had ik niet verzonnen. Ik los het op door een foto te maken met mijn ipad al voelt ook dat niet helemaal integer. 

Ik heb het koud. Dat komt door het detoxen. Ik neem een magnesium bad om warm te worden. Dat helpt.

De komende dagen, wanneer ik ga vasten, schrijf ik geen dagelijks blog maar dan schrijf ik 1 blog over die dagen. Dus tot binnenkort!

10 november 2018

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de¬†Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‚ÄėIn Je Kracht sessies‚Äô en lezingen en webcirkels rondom ‚ÄėIn je Kracht ‚Äď thema depressie of narcisme‚Äô door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 5 – Smoothie

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

IMG_8159

Vandaag haal ik mijn Vitamix uit het stof. Mijn Mercedes onder de blenders die al zoveel smoothies en rauwe soepen voor me maakte, krijgt weer plek op mijn aanrecht!

Ik merk dat de kennis van smoothies weg is gezakt en ik weer even goed moet nadenken: Wat waren ook al weer lekkere combi’s? Hoe doe je dat ook alweer allemaal???

Maf dat die kennis weg is gezakt terwijl ik een paar jaar terug nog rawfood workshops gaf.

En tering wat gaat die blender snel!!!!! Ik was blij dat ik de dop vast had…….  

Uiteindelijk werd mijn smoothie heerlijk met:

 • Rucola
 • Boerenkool
 • Avocado
 • Appel
 • Mandarijn
 • Sap van halve limoen
 • Cayennepeper
 • Gefilterd water
 • Rauwe cacao nibs
 • Gember
 • Rauw gedroogde mulberry voor een zoetje
 • Pompoenpitten

In het verleden voegde ik ook altijd wel maca toe of een andere superfood. Nu voel ik die behoefte helemaal niet omdat ik juist minder tot mij wil nemen.

Mijn lichaam wordt er in ieder geval heel blij van, van die groene smurrie ūüôā

In de avond geef ik een webcirkel wat intens voor me is. Mijn energie is tgv de detox niet zo hoog vandaag en iemand met wie ik gister een mooie verbinding had, stuurt me vlak voor de cirkel een vervelend bericht. Duidelijk een poging om me in het labyrint te krijgen. Ik laat me niet uit mijn kracht halen en cre√ęer een krachtige cirkel.

Wanneer ik na afloop beneden op de bank zit, mis ik een glas wijn. Het is de eerste keer dat ik, sinds mijn detox begon, wijn of alcohol mis. Dat had ik niet verwacht dat ik daar helemaal geen last van zou hebben want de wijn smaakte me te goed de laatste periode. In het verleden stopte ik elk half jaar wel een maand met alcohol drinken maar zo gemakkelijk als nu was het nog niet eerder.

Het vertelt me dat ik klaar ben met die afleiding. Wat een fijne realisatie.

De Bar-le-Duc is in de aanbieding bij de appie. Ik ga overstag en merk direct dat dit water me beter smaakt. Alsof het gemakkelijker naar binnen glijdt.

Ik neem waar.

Ik heb me voorgenomen om iedere dag een blog te schrijven maar ik merk dat dat een te groot commitment is voor nu, tijdens het vasten. Ik wil naar binnen keren, zijn met wat is. In stilte. Overmorgen gaat mijn telefoon uit. Die dagen zal ik ook geen blog schrijven. Ik wil nog meer de stilte in.

9 november 2018

Tot morgen!

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de¬†Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‚ÄėIn Je Kracht sessies‚Äô en lezingen en webcirkels rondom ‚ÄėIn je Kracht ‚Äď thema depressie of narcisme‚Äô door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma

30 Dagen Detox Dag 4 – Aluminium

798357_10151509867365466_1768584814_o

Ik, Judith van Beers, 50 jaar en Natuurgeneeskundig coach & therapeut, ga 30 dagen op allerlei manieren detoxen (rawfood, sapvasten, watervasten, digitaal, darmreiniging) en schrijf daar over. Lees hier mijn intro op deze maand.

Wanneer ik bijtijds en met een wekker op ben gestaan, zie ik mijn opgezwollen ogen en slaapplooien in de badkamerspiegel. Mmmm er is duidelijk iets gaande in dit lichaam.

Een wekker zet ik misschien 6 x per jaar, als ik ergens echt niet onderuit kom. Want eerlijk, zonder wekker wakker worden is het fijnste begin van de dag wat ik mezelf als ondernemer en mens kan geven.

Vandaag heb ik een bijscholing. Ik neem mijn rauwe crackers mee voor het geval de soep en de salade onvoldoende blijken te zijn.

Ik ben nog niet minder aan het eten maar ik weet dat dat vanzelf komt.

Vandaag schieten mijn hersenen in een enorme detox. De linkerkant boven mijn oor geeft een zeurderig, kloppende pijn. Ik voel dat dit heel belangrijk is en neem extra chlorella.

Chlorella heeft de eigenschap om zware metalen aan zich te binden waarna ze vervolgens het lichaam kunnen verlaten.

Het aluminium wat dankzij Chemtrails in hoge samenstelling in de lucht zit, ademen we in en komt via de longen in ons bloed en wordt van daaruit direct naar de hersenen vervoerd en opgeslagen.

Afbeeldingsresultaat voor aluminium

Er wordt beweerd dat Alzheimer regelmatig een misdiagnose is van een aluminium vergiftiging.

Drinken uit blik of het gebruik van alumiumfolie in de keuken doe ik om deze reden al heel lang niet meer. Wist je trouwens dat het gebruik van aluminiumfolie om gezondheidsredenen verboden is in de restaurantkeuken? Nu weet je ook waarom.

Silicium neem ik de komende dagen een beetje extra. Dat ruimt, samen met chlorella,  het aluminium voor me op.

8 november 2018

Tot morgen!

Hartegroet,

Judith van Beers

11752477_10153595094540466_4247032956691202746_n

http://www.judithvanbeers.nl
http://www.judithsfavorites.com

Volg mij op facebook via https://www.facebook.com/judithvanbeersStroomversneller/  of via www.facebook.com/judithsfavorites

Judith van Beers (1968) is Stroomversneller: daar waar zij is brengt zij beweging, zodat jij als individu, koppel of bedrijf, vanuit kracht en waarheid kunt leven en meer uit je leven kunt halen.

Judith werkte 14 jaar als A-Verpleegkundige met specialisatie Neurologie, 4 jaar in het bedrijfsleven in de filmproductie en als Verzuimadviseur bij de KLM en tijdens haar ondernemerschap, 2,5 jaar als Docent Coaching & Begeleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Judith is opgeleid binnen de¬†Natuurgeneeskunde, als LifeCoach, Ervaringsgericht trainer, Familieopsteller, NLP-er, TA-er, Enneagram specialist, Doula, NEI- en celzoutentherapeut. Zij geeft individuele ‚ÄėIn Je Kracht sessies‚Äô en lezingen en webcirkels rondom ‚ÄėIn je Kracht ‚Äď thema depressie of narcisme‚Äô door het hele land en is als zakelijk consultant eenmalig of voor een wat langere periode in te zetten..

Zij opende in 2012 haar webwinkel JudithsFavorites.com waar zij al haar favorieten met je deelt.

Zij richtte samen met ongeveer 21 andere mensen de stichting Nederland Bewust Anders op. Dat platform ging in het voorjaar van 2018 online.

Je kunt je via deze link inschrijven voor haar nieuwsbrief.

Intro

Dag 2

Dag 3

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Dag 16

Dag 17

Dag 18

Dag 19

Dag 20

Dag 21

Dag 22

Dag 23

Dag 24

Dag 25

Dag 26

Dag 27

Dag 28

Dag 29

Dag 30

 

 

Foto: E. Boschma